Debata “Dobro Dziecka w Sytuacji Rozstania Rodziców”

Dotarcie do rodziców powinno być pierwszym, ważnym krokiem do pomocy rodzinie w rozstaniu. Często, aby doprowadzić do końca rozstania, nieświadomie czynią oni dziecko „niewidzialną” osobą, która jest przecież kluczową postacią.