Agata Jarzyna

Agata Jarzyna

Mediatorka, wiceprzewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka

Magister psychologii klinicznej Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Mediatorka, prezeska i członkini zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych w latach 2008-2012. Obecnie rekomendowana trenerka i członkini tego Stowarzyszenia oraz superwizorka mediacji. Jest trenerką umiejętności społecznych. Ukończyła Szkołę Trenerów Mediacji Rodzinnej, prowadzoną przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, a także Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Mabor, rekomendowaną przez Sekcję Naukowej Psychoterapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji w sprawach rodzinnych. Obecnie pracuje na stanowisku psychologa-terapeuty i mediatora rodzinnego w ośrodku interwencyjno-mediacyjnym w Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Warszawie.

Agata Jarzyna

Agata Jarzyna

Magister psychologii klinicznej Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Mediatorka, prezeska i członkini zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych w latach 2008-2012. Obecnie rekomendowana trenerka i członkini tego Stowarzyszenia oraz superwizorka mediacji. Jest trenerką umiejętności społecznych. Ukończyła Szkołę Trenerów Mediacji Rodzinnej, prowadzoną przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, a także Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Mabor, rekomendowaną przez Sekcję Naukowej Psychoterapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji w sprawach rodzinnych. Obecnie pracuje na stanowisku psychologa-terapeuty i mediatora rodzinnego w ośrodku interwencyjno-mediacyjnym w Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Warszawie.