Kancelaria Przyjazna Dziecku

Kancelaria Przyjazna Dziecku to inicjatywa mająca na celu minimalizację negatywnych emocji, jakie towarzyszą dziecku podczas procedur prawnych związanych z rozstaniem rodziców.

Zapraszamy środowisko adwokatów i radców prawnych do włączenia się w akcję stosowania i propagowania zasad, które pomogą zarówno dziecku, jak i rodzicom łagodniej przejść ten trudny proces.

Cel konkursu

Konkurs organizowany jest przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w Warszawie. Jego celem jest włączenie i zmotywowanie środowiska adwokatów i radców prawnych do wdrażania i stosowania procedur zawartych w dokumencie „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców” oraz do współpracy z mediatorami i psychologami. Pragniemy w ten sposób wypracować kulturę obsługi prawnej w sprawach okołorozstaniowych, która zminimalizuje negatywne emocje u rodziców i przede wszystkim dzieci.

Nagroda

Nagrodą w konkursie jest uzyskanie Certyfikatu „Kancelarii Przyjaznej Dziecku”. Certyfikaty przyznawane są Kapitułę Konkursu i wręczane podczas specjalnej ceremonii.

Nagroda stanowi uhonorowanie adwokata i radcy prawnego, który w swojej praktyce zawodowej i działalności pozazawodowej w sposób szczególny zajmuje się problematyką dziecka i rodziców w procesie rozstania.

Jak wziąć udział w konkursie?

Aby starać się o tytuł Kancelarii Przyjaznej Dziecku wystarczy wykonać następujące kroki:

1. Zapoznaj się z regulaminem konkursu

2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy

3. Wypełnij ankietę (online lub w dokumencie Word)

Ankieta dotyczy specyfiki pracy prawnika w ramach procedur okołorozwodowych z udziałem dzieci. Nie jest wymagana, ale dodatkowo premiowana przez Kapitułę

Na zgłoszenia czekamy do 31 października 2023.

Kapituła Konursu

Agata Jarzyna

Agata Jarzyna

Mediatorka, wiceprzewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka
Dowiedz się więcej

Magister psychologii klinicznej Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Mediatorka, prezeska i członkini zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych w latach 2008-2012. Obecnie rekomendowana trenerka i członkini tego Stowarzyszenia oraz superwizorka mediacji. Jest trenerką umiejętności społecznych. Ukończyła Szkołę Trenerów Mediacji Rodzinnej, prowadzoną przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, a także Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Mabor, rekomendowaną przez Sekcję Naukowej Psychoterapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji w sprawach rodzinnych. Obecnie pracuje na stanowisku psychologa-terapeuty i mediatora rodzinnego w ośrodku interwencyjno-mediacyjnym w Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Warszawie.

Beata Książczyk

Działaczka społeczna
Dowiedz się więcej

Działaczka społeczna zaangażowana w tematykę prorodzinną. Od 6 lat reprezentuje rodziców zmagających się z konfliktami okołorozwodowymi i rodziny patchworkowe. Uczestniczyła w budowaniu i prowadzeniu Fundacji Heli – wspierającej dzieci dotknięte rozpadami rodzin. Z ramienia tej organizacji złożyła autorskie propozycje poprawek do ustawy Kodeks Rodzinny i opiekuńczy.
Zawodowo związana z sektorem organizacji pozarządowych o tematyce rodzinnej. Na co dzień zaangażowana w inicjatywy wspierające rodziców, którzy mają ograniczane i uniemożliwiane kontakty z dziećmi po rozstaniu z partnerem.

Dominika Tomaszewska

Adwokat, przewodnicząca Sekcji Prawa Rodzinnego ORA w Warszawie
Dowiedz się więcej

Przewodnicząca sekcji prawa rodzinnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyła z wyróżnieniem. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Współpracowała z Fundacją Dzieci Niczyje, Fundacją Academia Iuris oraz Fundacją Inicjatyw Oświatowych. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych i karnych.

Dr Daniela Wybrańczyk

Radca prawny, mediator, specjalista ds. legislacji
Dowiedz się więcej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie (prawo, 2009-2014) oraz Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach (studia doktorskie, 2017-2020). W 2018 r. ukończyła studia podyplomowe z prawa gospodarczego i handlowego, w tym samym roku została wpisana na listę mediatorów sądowych. W latach 2016-2021 pracowała na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Katowicach (Wydział Cywilny-Rodzinny, Wydział Wizytacyjny), a następnie w kancelarii prawnej Baker McKenzie jako Associate. Od 2022 r. zatrudniona w Biurze Analiz Sejmowych na stanowisku eksperta ds. legislacji. W 2021 r. zdała egzamin adwokacki, a od 2022 r. jest wpisana na listę radców prawnych. Od 2021 r. współpracuje z Wydawnictwem C.H. Beck jako redaktor merytoryczny bazy orzecznictwa. W latach 2021-2022 była członkiem interdyscyplinarnego zespołu ds. ochrony praw dziecka, współpracuje z Komitetem Ochrony Praw Dziecka. Jest autorką monografii pt. „Sytuacja prawna małoletniego dziecka rozwodzących się rodziców” i artykułów z zakresu prawa rodzinnego.

Dr hab. Magdalena Szafranek

Socjolożka i prawniczka, Uniwersytet Warszawski
Dowiedz się więcej

Dr hab. socjologii, prawniczka, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej polityki rodzinnej oraz społeczeństwa obywatelskiego. Członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich.

Małgorzata Turczyk

Dr Małgorzata Turczyk

Doktor nauk społecznych, pedagog, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dowiedz się więcej

Doktor nauk społecznych, pedagog, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki praw dziecka, ich ochrony i realizacji w rzeczywistości edukacyjnej oraz metodyki nauczania o prawach człowieka. Współpracuje z Komitetem Ochrony Praw Dziecka, jest konsultantem Poradnictwa Pedagogicznego PROFICIO działającego przy Instytucie Pedagogiki UJ. Autorka wielu prac poświęconych problematyce normatywnego kontekstu rzeczywistości szkolnej oraz procesowi przygotowania nauczycieli i pedagogów do podejmowania edukacji na rzecz praw dziecka i praw człowieka oraz wspierania rozwoju kompetencji prawno-normatywnych.

Karolina Marszałek

Adwokatka i mediatorka, wiceprzewodnicząca Sekcji Praw Dziecka ORA w Warszawie
Dowiedz się więcej

Prowadzi własną kancelarię adwokacką, specjalizującą się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Jest absolwentką studiów podyplomowych „Prawo rodzinne z elementami psychologii” na Uniwersytecie Łódzkim. Od czerwca 2021 roku jest członkiem prezydium Sekcji Praw Dziecka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W ramach Sekcji Praw Dziecka współorganizowała konferencję „Dziecko to nie procedura” w Lublinie oraz konferencję „Adwokat dla rodziny - interdyscyplinarne ujęcie dobra dziecka” w Warszawie. Prowadziła liczne szkolenia, m.in. dla członków Izby Adwokackiej w Warszawie, pt. „Kontakty z dzieckiem. Zagadnienia praktyczne i proceduralne”. Występowała cyklicznie jako prelegent na konferencjach organizowanych przez Uniwersytet SWPS w Warszawie oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest pomysłodawczynią projektu „Rozwód po dżentelmeńsku” oraz jedną z założycielek kampanii społecznej „Prawo bez strachu”. Została laureatką pierwszej edycji konkursu „Kancelaria Przyjazna Dziecku”.

Karolina Oponowicz

Dziennikarka, redaktorka i autorka książek
Dowiedz się więcej

Z wykształcenia socjolożka, z zawodu dziennikarka, redaktorka i autorka książek, napisała m.in. „Bozie, czyli jak wygląda bóg”. Można ją usłyszeć w podcaście "Co z ciebie wyrośnie", w którym rozmawia ze swoimi gośćmi o wyzwaniach wychowawczych, a także w Poczytawszy, podcaście o literaturze. Ma dwie nastoletnie córki.

Katarzyna Kledzik-Balicka

Radczyni prawna przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
Dowiedz się więcej

Radczyni prawna i założycielka kancelarii specjalizującej się w prawie rodzinnym, spadkowym i rzeczowym. Poznanianka z urodzenia, wykształcona na Wydziale Prawa UAM. Specjalizuje się w prawach dziecka oraz międzynarodowych postępowaniach rodzinnych.
Jest wieloletnią członkinią Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu oraz założycielką International Social Service in Poland, organizacji wspierającej osoby zaangażowane w międzynarodowe konflikty rodzinne. Stale podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w międzynarodowych konferencjach i seminariach. Sama również szkoli mediatorów, prawników oraz inne osoby zaangażowane w sprawy rodzinne. Pracuje także na rzecz instytucji powołanych do organizowania pieczy zastępczej dla dzieci w Polsce.

Konrad Walc

Prawnik Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Warszawie
Dowiedz się więcej

Prawnik Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Przez 7 lat zajmował stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Wołominie, głównie w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Od 2014 roku pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a od 2018 roku w Komitecie Ochrony Praw Dziecka. Do jego zadań należy poradnictwo prawne w sprawach rodzinnych oraz udzielanie pomocy w przygotowywaniu pism procesowych.

Magdalena Stachowiak-Alexandrowicz

Pedagog resocjalizcyjny
Dowiedz się więcej

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej), specjalistka ds. PR oraz specjalistka CSR (podyplomowe studia na Akademii Leona Koźmińskiego).
W Komitecie Ochrony Praw Dziecka pracuje od 2002 roku, jest Managerem ds. PR i promocji, a także Członkiem Zarządu organizacji. Ma ponaddwudziestoletnie doświadczenie w dziedzinie współpracy z biznesem, mediami, instytucjami. Tworzy akcje społeczne, kampanie, organizuje eventy (koncerty, gale, konferencje) i prowadzi strategiczne projekty. Jest współtwórczynią edukacyjnego projektu KOPD - Konkursu Świat Przyjazny Dziecku, organizowanego od 2002 roku.
Współpracuje z innymi organizacjami w zakresie tworzenia kampanii społecznych i fundraisingu. Prywatnie kocha dobre książki, muzykę, psy (szczególnie te duże, a zwłaszcza swoja Aryę), III sektor oraz przyjazne projekty i pracę z ludźmi.

Marcin Masiulanis

Socjolog, kurator rodzinny w Sądzie Rejonowym w Warszawie
Dowiedz się więcej

Socjolog, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w polskich przedstawicielstwach w Słowenii i Jordanii. Obecnie jest sądowym kuratorem rodzinnym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. Ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu mediacji rodzinnej. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Mirosława Kątna

Psycholożka, terapeutka, mediatorka, przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka
Dowiedz się więcej

Psycholożka, terapeutka, mediatorka, działaczka społeczna konsekwentnie walcząca o prawa dzieci, ich podmiotowe traktowanie, szacunek, godność i mądrość w procesie wychowania. Głośno i odważnie zabiega o przeciwdziałanie przemocy i reagowanie w przypadku krzywdzenia dzieci. Jest autorką wielu publikacji, poradników, projektów oraz materiałów szkoleniowych upowszechniających prawa dziecka i ujawniających ich naruszenia w życiu rodzinnym i społecznym. Pełni rolę konsultantki i ekspertki w projektach i akcjach edukacyjnych dotyczących dzieci, młodzieży i rodzin. Ma szerokie doświadczenia w walce o prawa dzieci w perspektywie samorządowej i rządowej, będąc m.in. pierwszym i jedynym „ministrem od dzieci” (Pełnomocniczka Rządu ds. Dzieci). Swoją aktywność koncentruje na działalności w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, który współtworzyła 40 lat temu i kieruje nim do dzisiaj). Pracuje z młodzieżą z poważnymi problemami życiowymi, tworzy i prowadzi autorskie programy szkoleniowe dla rodziców, opiekunów, a także profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów. Wspiera swoim doświadczeniem, komentuje i trafnie recenzuje w mediach życie społeczne. Wśród wielu dowodów uznania, które otrzymała, za najważniejsze uznaje Order Uśmiechu – jedyne odznaczenie przyznawane dorosłym przez dzieci. Zawsze powtarza, że nie ma trudnych dzieci, są trudni dorośli.

Tamara Pocent

Pedagog, główny specjalista w Zespole do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Warszawie
Dowiedz się więcej

Pedagog, główny specjalista w Zespole do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Warszawie. Mediator, trener i superwizorka mediacji, coach ICC. Członek założyciel Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Współpracuje z Gabinetem Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, Ośrodkiem Psychoterapii In Relatio Przestrzeń Rodziny, Ośrodkiem Psychoterapii „Droga” i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Przez kilka lat pracowała jako pedagog i mediator w Komitecie Ochrony Praw Dziecka oraz biegły sądowy w sprawach rodzinnych i rozwodowych. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu mediacji, głównie rodzinnych oraz oświatowych. Prowadzi zajęcia warsztatowe na Uniwersytecie SWPS a także wykłady, szkolenia i warsztaty dla rodziców w sytuacjach okołorozwodowych, pedagogów i psychologów z placówek oświatowych i innych specjalistów, pracujących w obszarze pomocy dziecku i jego rodzinie w trudnych sytuacjach kryzysowych. W pracy dużą wagę przykłada do uświadamiania odpowiedzialności i możliwości dorosłych ze środowisk dziecka w jego ochronie przed skutkami konfliktu między rodzicami.

Patroni konkursu

Informacje o pierwszej edycji konkursu