Alicja Kaszta

Adwokat
Kaszta & Janikowska s.c. Adwokaci i Radcy Prawni s.c. w Opolu
Jestem adwokatem wpisanym na listę ORA w Opolu. Prowadzę Kancelarię wraz z moją wspólniczką radcą prawnym Martyną Janikowską pod firmą Kaszta & Janikowska s.c. Adwokaci i Radcy Prawni s.c. w Opolu.

W Kancelarii zajmuję się prawem rodzinnym, postępowaniami w sprawach nieletnich, prawem karnym oraz sprawami o wykroczenia. W postępowaniu karnym występuję w charakterze obrońcy oskarżonego jak również pełnomocnika pokrzywdzonych. Prowadzę również medyczne sprawy karne.

Moja praca zawodowa skupia się w szczególności na osobach dzieci i dzieciom poświęcam szczególną uwagę w prowadzonych sprawach. W szczególności dbam o dobro dzieci w sprawach karnych, w których dzieci występują w charakterze pokrzywdzonych czynami zabronionymi dokonanymi przez dorosłych sprawców.

Biorę udział w cyklicznych szkoleniach z zakresu prawa rodzinnego oraz karnego. Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z zakresu prawa karnego materialnego oraz prawa karnego procesowego. Miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu dla radców prawnych Crimilaw Online Course zorganizowanym przez European Lawyers Foundation – Criminal law – Training of lawyers on EU instruments on procedural rights in criminal proceedings.

Brałam udział w wielu konferencjach z zakresu prawa karnego w szczególności w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Przestępczość i prawo karne w Europie – ujęcie komparatystyczne”. Miałam przyjemność wygłosić referat pt. “Prawo do obrony oraz rola obrońcy w postępowaniu karnym polskim oraz niemieckim – analiza porównawcza”. Ponadto brałam udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Przestępczość wobec dzieci w Polsce i na świecie”. Moje wystąpienie dotyczyło porównania statusu nieletniego oraz małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu przed sądem rodzinnym z ustawy o nieletnich.

Specjalizuję się w zakresie postępowań z nieletnimi. Zgłębiam wiedzę i doświadczenie w tym zakresie zarówno praktyczne jak i naukowe. Jestem w trakcie sporządzania pracy doktorskiej w zakresie postępowania z nieletnimi.

Moja Kancelaria w ostatnim czasie została wyróżniona przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w Warszawie certyfikatem “Kancelaria Przyjazna Dziecku”.

Certyfikat stanowi uhonorowanie radcy prawnego, adwokata, który w swojej praktyce zawodowej, w sprawach rodzinnych, w sposób szczególny uwzględnia potrzeby małoletniego dziecka i jego rodziców w postępowaniu przed sądem. Jestem bardzo dumna i szczęśliwa z takiego wyróżnienia. W mojej pracy zawodowej skupiam się w szczególności na dzieciach i ochronie ich praw w prowadzonych postępowaniach. Czynię starania, by postępowania były przyjazne dla dzieci. Wraz z zespołem mojej Kancelarii dbamy by były realizowane prawa dzieci. Dbamy o sprawy dzieci w postępowaniach toczących się między dorosłymi tj. w sprawach rodzinnych i rozwodowych. Staramy się, by dorośli zbliżyli swoje stanowiska względem istotnych spraw dziecka/dzieci. Zachęcamy dorosłych do podjęcia mediacji i wypracowania porozumienia rodzicielskiego. Ubolewamy, że nie zawsze się to udaje. Jednak inicjatywa Komitetu Ochrony Praw Dziecka będzie pomocna w tym zakresie. Promocja właściwych postaw i informowanie rodziców w zakresie psychologicznych konsekwencji ich zachowania dla dzieci, jest bardzo ważną inicjatywą. Należy promować właściwe postawy rodzicielskie i udostępniać rodzicom materiały oraz informacje o instytucjach pomocowych, z których mogą skorzystać przed ewentualnym postępowaniem sądowym bądź w trakcie jego toku.

Co równie istotne, staram się dbać o przestrzeganie praw dzieci w postępowaniach z ustawy o nieletnich przed sądami rodzinnymi. Ustawa o nieletnich jest aktem prawnym, który zawiera wiele niejasności. Występując w charakterze obrońcy nieletniego bądź pełnomocnika małoletniego pokrzywdzonego, dbam by wszystkie prawa dziecka były zachowane i realizowane przez sąd rodzinny.

Na co dzień radcy z mojej Kancelarii współpracują z mediatorami sądowymi, psychologami dziecięcymi, organizacjami chroniącymi prawa dziecka oraz korzystam z pomocy Rzecznika Praw Dziecka, gdy sprawa wymaga jego interwencji.

Otrzymany certyfikat jest dla mnie ważnym wyróżnieniem i podsumowaniem mojej dotychczasowej pracy zawodowej i zaangażowania na rzecz dzieci.

Prywatnie jestem mamą sześcioletniego chłopca. Patrząc przez pryzmat własnego dziecka, staram się postrzegać właściwie dobro dzieci, z udziałem których prowadzę postępowania.

Alicja Kaszta