Beata Kozakowska-Burdzińska

Radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego Beata Kozakowska-Burdzińska
Jako właściciel jednej z 41 Kancelarii w Polsce, które otrzymały wyróżnienie Kancelaria Przyjazna Dziecku czuję się zaszczycona, że znalazłam się w tym gronie. Otrzymanie takiego tytułu jest dla mnie szczególnie nobilitujące, gdyż podkreśla to czym kieruję się również podczas wykonywania moich czynności zawodowych, a mianowicie dobrem dziecka.

Pomaga mi w tym z pewnością to, że mam uprawnienia pedagogiczne, odbyłam też szkolenia, które pozwalają mi na szereg spraw spojrzeć nie tylko pod kątem prawnym, ale i pedagogicznym i psychologicznym, co w sprawach, gdzie liczy się dobro dziecka jest szczególnie ważne.

W swojej praktyce zawodowej dochowuję staranności, aby w każdej sprawie, która nawet pośrednio dotyka dziecka, jego interesy zostały zauważone i uwzględnione. Tym samym, jak każdemu z wyróżnionych, dobro dziecko leży mi na sercu i biorę je pod uwagę jako radca prawny.

Radca prawny ma bowiem tę moc, (gdyż stoi za nim autorytet eksperta prawnego), że może klientowi uświadomić rzeczy, których ten do końca, mając subiektywny ogląd sytuacji, nie jest świadom. W tym skutki podjętych, czy zamierzonych przez niego działań. Raca prawny bowiem, patrząc z boku i mając wiedzę prawniczą dostrzega rzeczy, które często mają diametralne znacznie dla klienta i jego rodziny, w tym, w szczególności najdelikatniejszego ogniwa, jakim jest dziecko.

Może też w razie potrzeby skierować klienta do odpowiednich specjalistów np. psychologów, pedagogów, aby ci mogli go wesprzeć i pomóc mu rozwiązać kwestie pozaprawne, które są równie ważne dla niego i jego bliskich, w tym dziecka. Są bowiem takie sprawy, gdzie współdziałanie radcy prawnego i specjalistów nie tylko jest ważne, ale i kluczowe, gdyż pozwala złagodzić, czy wręcz wyeliminować konflikt, sprawić, że strony podejmą dialog, unikając tym samym żmudnego postępowania sądowego.

Strony często bowiem zapominają, o tym, że współdziałać w kwestii dobra wspólnego dziecka przyjdzie im całe życie, ważne jest więc to, abym w momencie, kiedy ich drogi rozchodzą się wypracować takie mechanizmy prawne i pozaprawne, aby jak najlepiej ich w tym wesprzeć i im w tym pomóc.

Beata Kozakowska-Burdzińska

Beata Kozakowska-Burdzińska