Beata Książczyk

Działaczka społeczna

Działaczka społeczna zaangażowana w tematykę prorodzinną. Od 6 lat reprezentuje rodziców zmagających się z konfliktami okołorozwodowymi i rodziny patchworkowe. Uczestniczyła w budowaniu i prowadzeniu Fundacji Heli – wspierającej dzieci dotknięte rozpadami rodzin. Z ramienia tej organizacji złożyła autorskie propozycje poprawek do ustawy Kodeks Rodzinny i opiekuńczy.
Zawodowo związana z sektorem organizacji pozarządowych o tematyce rodzinnej. Na co dzień zaangażowana w inicjatywy wspierające rodziców, którzy mają ograniczane i uniemożliwiane kontakty z dziećmi po rozstaniu z partnerem.

Beata Książczyk

Działaczka społeczna zaangażowana w tematykę prorodzinną. Od 6 lat reprezentuje rodziców zmagających się z konfliktami okołorozwodowymi i rodziny patchworkowe. Uczestniczyła w budowaniu i prowadzeniu Fundacji Heli – wspierającej dzieci dotknięte rozpadami rodzin. Z ramienia tej organizacji złożyła autorskie propozycje poprawek do ustawy Kodeks Rodzinny i opiekuńczy.
Zawodowo związana z sektorem organizacji pozarządowych o tematyce rodzinnej. Na co dzień zaangażowana w inicjatywy wspierające rodziców, którzy mają ograniczane i uniemożliwiane kontakty z dziećmi po rozstaniu z partnerem.