Dr Daniela Wybrańczyk

Radca prawny, mediator, specjalista ds. legislacji

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie (prawo, 2009-2014) oraz Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach (studia doktorskie, 2017-2020). W 2018 r. ukończyła studia podyplomowe z prawa gospodarczego i handlowego, w tym samym roku została wpisana na listę mediatorów sądowych. W latach 2016-2021 pracowała na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Katowicach (Wydział Cywilny-Rodzinny, Wydział Wizytacyjny), a następnie w kancelarii prawnej Baker McKenzie jako Associate. Od 2022 r. zatrudniona w Biurze Analiz Sejmowych na stanowisku eksperta ds. legislacji. W 2021 r. zdała egzamin adwokacki, a od 2022 r. jest wpisana na listę radców prawnych. Od 2021 r. współpracuje z Wydawnictwem C.H. Beck jako redaktor merytoryczny bazy orzecznictwa. W latach 2021-2022 była członkiem interdyscyplinarnego zespołu ds. ochrony praw dziecka, współpracuje z Komitetem Ochrony Praw Dziecka. Jest autorką monografii pt. „Sytuacja prawna małoletniego dziecka rozwodzących się rodziców” i artykułów z zakresu prawa rodzinnego.

Dr Daniela Wybrańczyk

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie (prawo, 2009-2014) oraz Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach (studia doktorskie, 2017-2020). W 2018 r. ukończyła studia podyplomowe z prawa gospodarczego i handlowego, w tym samym roku została wpisana na listę mediatorów sądowych. W latach 2016-2021 pracowała na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Katowicach (Wydział Cywilny-Rodzinny, Wydział Wizytacyjny), a następnie w kancelarii prawnej Baker McKenzie jako Associate. Od 2022 r. zatrudniona w Biurze Analiz Sejmowych na stanowisku eksperta ds. legislacji. W 2021 r. zdała egzamin adwokacki, a od 2022 r. jest wpisana na listę radców prawnych. Od 2021 r. współpracuje z Wydawnictwem C.H. Beck jako redaktor merytoryczny bazy orzecznictwa. W latach 2021-2022 była członkiem interdyscyplinarnego zespołu ds. ochrony praw dziecka, współpracuje z Komitetem Ochrony Praw Dziecka. Jest autorką monografii pt. „Sytuacja prawna małoletniego dziecka rozwodzących się rodziców” i artykułów z zakresu prawa rodzinnego.