dr Elżbieta Pędziałek-Kunert

Radca prawny
Kancelaria Kunert&Maryon
Elżbieta Pędziałek-Kunert Radca Prawny
Posiadanie Certyfikatu Kancelarii Przyjaznej Dziecku jest dla mnie ważne wobec przyjmowanego przeze mnie stanowiska i opracowania strategii działania w trakcie reprezentacji strony postępowania o rozwód lub w sprawach rodzinnych.

We wszystkich postępowaniach staram się rozmawiać i przekonać moich Klientów do kierowania się dobrem dziecka w sytuacji, gdy ustalają zakres spraw związany z wychowaniem i opieką nad dziećmi z drugą stroną postępowania. Rozmowa z Klientem, który jest rodzicem małoletniego dzieci/ka, o skutkach braku porozumienia dla rodziców lub negatywnego zachowania wobec dzieci jest bardzo ważna już na pierwszym spotkaniu w Kancelarii. Pozwala bowiem na ukierunkowanie Klienta w dalszym postępowaniu oraz wskazanie właściwych rozwiązań i polecenia specjalistów: psychologa, pedagoga w celu uzyskania właściwej pomocy, a przy tym możliwości rozwiązania problemu ma poziomie mediacji rodzinnych.

Certyfikat stanowi potwierdzenie dla moich Klientów, że w swojej pracy kieruję się poszanowaniem dobra dziecka i staram się chronić to dobro. Nadto, certyfikat stanowi potwierdzenie, iż uzyskują pomoc prawną, ale również pedagogiczną i psychologiczną od osoby o wysokich kompetencjach i kwalifikacjach.

Moim obowiązkiem, jako profesjonalnego pełnomocnika – radcy prawnego, jest działanie na rzecz Klienta. Nie należy jednak zapominać, że pośrednio w przypadku „Klientów – rodziców”, stajemy się jednocześnie reprezentantami interesów małoletnich dzieci stron.

Wobec faktu, że pracuję w trzech lokalizacjach: Trzebini, Wadowicach i Częstochowie, podejmuję współpracę na w/w obszarach z mediatorami i psychologami, którzy potrafią udzielić wsparcia Klientom Kancelarii.

Wspólnie z koleżanką psycholog zainicjowałam powstanie Centrum Psychologiczno-Mediacyjnego w Częstochowie, zlokalizowanego przy oddziale Kancelarii Radcy Prawnego i Adwokata Kunert&Maryon, którego celem jest działanie na rzecz dziecka i rodziny w postaci prowadzenia mediacji rodzinnych, małżeńskich, terapii rodzinnych, diagnozowanie małoletnich dzieci.

Z poważaniem
dr Elżbieta Pędziałek-Kunert
Radca prawny

dr Elżbieta Pędziałek-Kunert