Dr hab. Magdalena Szafranek

Socjolożka i prawniczka, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. socjologii, prawniczka, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej polityki rodzinnej oraz społeczeństwa obywatelskiego. Członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich.

Dr hab. Magdalena Szafranek

Dr hab. socjologii, prawniczka, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej polityki rodzinnej oraz społeczeństwa obywatelskiego. Członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich.