Małgorzata Turczyk

Dr Małgorzata Turczyk

Doktor nauk społecznych, pedagog, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doktor nauk społecznych, pedagog, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki praw dziecka, ich ochrony i realizacji w rzeczywistości edukacyjnej oraz metodyki nauczania o prawach człowieka. Współpracuje z Komitetem Ochrony Praw Dziecka, jest konsultantem Poradnictwa Pedagogicznego PROFICIO działającego przy Instytucie Pedagogiki UJ. Autorka wielu prac poświęconych problematyce normatywnego kontekstu rzeczywistości szkolnej oraz procesowi przygotowania nauczycieli i pedagogów do podejmowania edukacji na rzecz praw dziecka i praw człowieka oraz wspierania rozwoju kompetencji prawno-normatywnych.

Małgorzata Turczyk

Dr Małgorzata Turczyk

Doktor nauk społecznych, pedagog, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki praw dziecka, ich ochrony i realizacji w rzeczywistości edukacyjnej oraz metodyki nauczania o prawach człowieka. Współpracuje z Komitetem Ochrony Praw Dziecka, jest konsultantem Poradnictwa Pedagogicznego PROFICIO działającego przy Instytucie Pedagogiki UJ. Autorka wielu prac poświęconych problematyce normatywnego kontekstu rzeczywistości szkolnej oraz procesowi przygotowania nauczycieli i pedagogów do podejmowania edukacji na rzecz praw dziecka i praw człowieka oraz wspierania rozwoju kompetencji prawno-normatywnych.