Konrad Walc

Prawnik Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Warszawie

Prawnik Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Przez 7 lat zajmował stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Wołominie, głównie w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Od 2014 roku pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a od 2018 roku w Komitecie Ochrony Praw Dziecka. Do jego zadań należy poradnictwo prawne w sprawach rodzinnych oraz udzielanie pomocy w przygotowywaniu pism procesowych.

Konrad Walc

Prawnik Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Przez 7 lat zajmował stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Wołominie, głównie w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Od 2014 roku pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a od 2018 roku w Komitecie Ochrony Praw Dziecka. Do jego zadań należy poradnictwo prawne w sprawach rodzinnych oraz udzielanie pomocy w przygotowywaniu pism procesowych.