Marcin Masiulanis

Socjolog, kurator rodzinny w Sądzie Rejonowym w Warszawie

Socjolog, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w polskich przedstawicielstwach w Słowenii i Jordanii. Obecnie jest sądowym kuratorem rodzinnym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. Ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu mediacji rodzinnej. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Marcin Masiulanis

Socjolog, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w polskich przedstawicielstwach w Słowenii i Jordanii. Obecnie jest sądowym kuratorem rodzinnym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. Ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu mediacji rodzinnej. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.