Mirosława Kątna

Psycholożka, terapeutka, mediatorka, przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka

Psycholożka, terapeutka, mediatorka, działaczka społeczna konsekwentnie walcząca o prawa dzieci, ich podmiotowe traktowanie, szacunek, godność i mądrość w procesie wychowania. Głośno i odważnie zabiega o przeciwdziałanie przemocy i reagowanie w przypadku krzywdzenia dzieci. Jest autorką wielu publikacji, poradników, projektów oraz materiałów szkoleniowych upowszechniających prawa dziecka i ujawniających ich naruszenia w życiu rodzinnym i społecznym. Pełni rolę konsultantki i ekspertki w projektach i akcjach edukacyjnych dotyczących dzieci, młodzieży i rodzin. Ma szerokie doświadczenia w walce o prawa dzieci w perspektywie samorządowej i rządowej, będąc m.in. pierwszym i jedynym „ministrem od dzieci” (Pełnomocniczka Rządu ds. Dzieci). Swoją aktywność koncentruje na działalności w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, który współtworzyła 40 lat temu i kieruje nim do dzisiaj). Pracuje z młodzieżą z poważnymi problemami życiowymi, tworzy i prowadzi autorskie programy szkoleniowe dla rodziców, opiekunów, a także profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów. Wspiera swoim doświadczeniem, komentuje i trafnie recenzuje w mediach życie społeczne. Wśród wielu dowodów uznania, które otrzymała, za najważniejsze uznaje Order Uśmiechu – jedyne odznaczenie przyznawane dorosłym przez dzieci. Zawsze powtarza, że nie ma trudnych dzieci, są trudni dorośli.

Mirosława Kątna

Psycholożka, terapeutka, mediatorka, działaczka społeczna konsekwentnie walcząca o prawa dzieci, ich podmiotowe traktowanie, szacunek, godność i mądrość w procesie wychowania. Głośno i odważnie zabiega o przeciwdziałanie przemocy i reagowanie w przypadku krzywdzenia dzieci. Jest autorką wielu publikacji, poradników, projektów oraz materiałów szkoleniowych upowszechniających prawa dziecka i ujawniających ich naruszenia w życiu rodzinnym i społecznym. Pełni rolę konsultantki i ekspertki w projektach i akcjach edukacyjnych dotyczących dzieci, młodzieży i rodzin. Ma szerokie doświadczenia w walce o prawa dzieci w perspektywie samorządowej i rządowej, będąc m.in. pierwszym i jedynym „ministrem od dzieci” (Pełnomocniczka Rządu ds. Dzieci). Swoją aktywność koncentruje na działalności w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, który współtworzyła 40 lat temu i kieruje nim do dzisiaj). Pracuje z młodzieżą z poważnymi problemami życiowymi, tworzy i prowadzi autorskie programy szkoleniowe dla rodziców, opiekunów, a także profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów. Wspiera swoim doświadczeniem, komentuje i trafnie recenzuje w mediach życie społeczne. Wśród wielu dowodów uznania, które otrzymała, za najważniejsze uznaje Order Uśmiechu – jedyne odznaczenie przyznawane dorosłym przez dzieci. Zawsze powtarza, że nie ma trudnych dzieci, są trudni dorośli.