Tamara Pocent

Pedagog, główny specjalista w Zespole do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Warszawie

Pedagog, główny specjalista w Zespole do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Warszawie. Mediator, trener i superwizorka mediacji, coach ICC. Członek założyciel Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Współpracuje z Gabinetem Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, Ośrodkiem Psychoterapii In Relatio Przestrzeń Rodziny, Ośrodkiem Psychoterapii „Droga” i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Przez kilka lat pracowała jako pedagog i mediator w Komitecie Ochrony Praw Dziecka oraz biegły sądowy w sprawach rodzinnych i rozwodowych. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu mediacji, głównie rodzinnych oraz oświatowych. Prowadzi zajęcia warsztatowe na Uniwersytecie SWPS a także wykłady, szkolenia i warsztaty dla rodziców w sytuacjach okołorozwodowych, pedagogów i psychologów z placówek oświatowych i innych specjalistów, pracujących w obszarze pomocy dziecku i jego rodzinie w trudnych sytuacjach kryzysowych. W pracy dużą wagę przykłada do uświadamiania odpowiedzialności i możliwości dorosłych ze środowisk dziecka w jego ochronie przed skutkami konfliktu między rodzicami.

Tamara Pocent

Pedagog, główny specjalista w Zespole do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Warszawie. Mediator, trener i superwizorka mediacji, coach ICC. Członek założyciel Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Współpracuje z Gabinetem Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, Ośrodkiem Psychoterapii In Relatio Przestrzeń Rodziny, Ośrodkiem Psychoterapii „Droga” i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Przez kilka lat pracowała jako pedagog i mediator w Komitecie Ochrony Praw Dziecka oraz biegły sądowy w sprawach rodzinnych i rozwodowych. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu mediacji, głównie rodzinnych oraz oświatowych. Prowadzi zajęcia warsztatowe na Uniwersytecie SWPS a także wykłady, szkolenia i warsztaty dla rodziców w sytuacjach okołorozwodowych, pedagogów i psychologów z placówek oświatowych i innych specjalistów, pracujących w obszarze pomocy dziecku i jego rodzinie w trudnych sytuacjach kryzysowych. W pracy dużą wagę przykłada do uświadamiania odpowiedzialności i możliwości dorosłych ze środowisk dziecka w jego ochronie przed skutkami konfliktu między rodzicami.