dr Agnieszka Szydełko

Adwokat
Kancelaria Adwokacka "SOWELO" Adwokat Agnieszka Szydełko
Certyfikat ten stanowi wyraz docenienia podejmowanych przeze mnie i całą moją kancelarię działań zmierzających do poprawy sytuacji dzieci i ich rodziców w przypadku rozstania, rozpadu rodzin. Jest wyraźnym sygnałem, jak ważną kwestią jest dobro dziecka, wypracowywanie mechanizmów chroniących małoletnich, ale w ogóle chroniących strukturę rodziny, która została utworzona, mimo rozstania małżonków/partnerów.

Przy rosnącej liczbie postępowań sądowych w wydziałach rodzinnych niezwykle ważne jest uświadamianie, że rozstają się ze sobą dorośli, ale dzieci nadal mają rodziców i mają prawo do miłości, poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji, kontaktów z każdym z rodziców, poczucia własnej tożsamości. Ważne jest reprezentowanie interesów klientów przy jednoczesnym pamiętaniu o pozycji i dobru dzieci, i o tym, że postępowanie sądowe w pewnym momencie się zakończy, ale życie będzie trwać jeszcze wiele lat po nim.

Uzyskany certyfikat jest świadectwem tego, że dotychczas podejmowane działania zostały docenione, są właściwe i przynoszą efekty. Do tego daje motywację do podejmowania dalszych działań, dalszej „walki” dla dobra dzieci i całych rodzin, a także do rozszerzania swoich dotychczasowych działań na dalsze pola, na propagowanie standardów i metodyki postępowania dla dobra dzieci i ich rodziców.

Z poważaniem
adw. dr Agnieszka Szydełko

dr Agnieszka Szydełko