Kategoria DZIECKA w rozstaniu rodziców – Raport z badania

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami raportu z badania “Kategoria DZIECKA w rozstaniu rodziców”, który pomoże zrozumieć sytuację dzieci rodziców w sytuacji rozstania.
Kategoria DZIECKA w rozstaniu rodziców - Raport z badania

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami raportu z badania “Kategoria DZIECKA w rozstaniu rodziców”, który pomoże zrozumieć sytuację dzieci rodziców w sytuacji rozstania.

Zjawisko rozwodów w Polsce staje się poważnym problemem społecznym w kontekście ochrony praw dziecka. Z analizy spraw kierowanych do Komitetu Ochrony Praw Dziecka i organizacji współpracujących w ramach Standardów Rozstania, widzimy znaczący wzrost spraw związanych z potrzebą zabezpieczenia dziecka w sytuacji rozstania rodziców, zarówno w przypadku małżeństw, jak i związków nieformalnych.

Aby móc przeanalizować kategorię dziecka i jego dobra w sytuacji rozstania rodziców, w ramach Projektu „Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców” przeprowadziliśmy badania jakościowe, które miały doprowadzić do opisania i zrozumienia sytuacji dzieci rozstających się rodziców, bez względu na aspekt formalny rozstania.

Prezentowany tutaj raport z badania składa się z czterech części: wstępu teoretycznego, charakterystyki zrealizowanego badania, opisu uzyskanych wyników oraz podsumowania zawierającego wnioski wyprowadzone z analizy zgromadzonego materiału. Nie aspiruje on do roli całościowej analizy zagadnienia sytuacji dziecka w procesie rozstania rodziców. Jest jedynie próbą analizy narracji i rozumienia dziecka prezentowanych przez dorosłych towarzyszących dzieciom w rozstaniu. Świadomie przyjęliśmy taką perspektywę, opisując to, co stanowi indywidualne rozumienie świata przeżyć dziecka, poddając analizom indywidualne narracje rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychologów, prawników i innych specjalistów pracujących z rodzinami w procesie rozstania.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom badań za otwartość, gotowość i niezwykłe spotkania, jakie miały miejsce w procesie badawczym.

Życząc inspirującej lektury, liczę, że nasz raport zachęci rodziców, pedagogów, nauczycieli, mediatorów, prawników oraz wszystkich specjalistów wspierających rodzinę w procesie rozstania do nowego spojrzenia na potrzeby dziecka doświadczającego rozstania swoich rodziców, a także skłoni do szerszej dyskusji społecznej i dalszej refleksji na temat możliwości szerszej ochrony praw dzieci w sytuacji rozstania rodziców w Polsce.

Przeczytaj także

Facebook
Twitter
LinkedIn