Notariusz

Alimenty u notariusza

Alimenty u notariusza

Umowa o alimenty może zostać zawarta zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Trzeba jednak wiedzieć, że umowa ustna owszem, będzie wiążąca – ale trudna do wyegzekwowania.

Dowiedz się więcej