Webinar – Prawnik rodzinny – ekspert, wsparcie, zasady

W sytuacji konfliktu, rozstania czy rozwodu wsparciem dla rodziców i dzieci może być prawnik rodzinny — zarówno adwokat jak i radca prawny.

Poruszane tematy

Dotyczy ZAGADNIEŃ

Autor

Zespół KOPD

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Prawnik Rodzinny artykuł webinar

Trudno dziś znaleźć grupę społeczną, zawodową czy wiekową, której problem rozwodów nie dotyczy. Nic dziwnego, że skala zjawiska definiuje rozwody jako problem społeczny.

Specyfiką polskich rozwodów jest bardzo wysoki stopień konfliktowości — powszechne jest zjawisko włączania dziecka w konflikt i wykorzystywania go przeciwko drugiemu rodzicowi.

Rzeczywiste problemy i potrzeby dzieci są często nieistotne i niewidoczne, a dorośli kierują się jedynie chęcią odwetu na byłym małżonku lub partnerze.

Pełnomocnicy składają kolejne wnioski dowodowe i wymyślają coraz bardziej skomplikowane konstrukcje prawne, by wydłużyć czy zablokować tok postępowania.

Wsparciem dla rodziców i dzieci może być prawnik rodzinny — zarówno adwokat jak i radca prawny.

Jaki powinien być prawnik specjalizujący się w sprawach rodzinnych?

Czy będzie dążył do podsycania konfliktu, dążenia do wygrania sprawy swojego klienta, patrzył tylko przez pryzmat interesu klienta, czy też będzie wykształconym specjalistą prowadzącym rodziców i dziecko przez ciężki czas rozstania?

By poznać oczekiwania i potrzeby, jakie wiążemy z prawnikiem rodzinnym, proponujemy Państwu dyskusję na ten temat.

Podczas webinaru rozmawiać będą adwokat Robert Ofiara i Konrad Walc.

Data: 22. lutego 2022 godz. 18:30

Link do rejestracji: https://bit.ly/ADR-webinar-Prawnik-rodzinny

Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/320995146638624/

Adwokat Robert Ofiara prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, specjalizuje się w sprawach rodzinnych. Jest współtwórcą poradnika dla rodziców i profesjonalistów „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców”. Aktywnie włącza się w działania prowadzone na rzecz rodzin będących w sytuacji okołorozwodowej oraz w popularyzowanie dobrych praktyk w pracy profesjonalistów. Jest znany z tego, że trudne kwestie prawne wyjaśnia fachowo, a zarazem przystępnym językiem.

Konrad Walc jest prawnikiem Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Przez 7 lat zajmował stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Wołominie, głównie w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Od 2014 roku pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a od 2018 roku w Komitecie Ochrony Praw Dziecka. Do jego zadań należy poradnictwo prawne w sprawach rodzinnych oraz udzielanie pomocy w przygotowywaniu pism procesowych.

Webinar odbędzie się w ramach Projektu “Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców”

Przeczytaj także

Facebook
Twitter
LinkedIn