Webinar – Zabezpieczenie wykonania kontaktów w sytuacji rozstania

Jak można zabezpieczyć wykonanie kontaktów? Jakie są teoretyczne możliwości postępowania i praktyczne rozwiązania tego problemu? O tym będziemy rozmawiać podczas kolejnego webinaru organizowanego przez Akademię Dobrego Rozstania.

Poruszane tematy

Dotyczy ZAGADNIEŃ

Autor

Zespół KOPD

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Zabezpieczenie Wykonania Kontaktów Artykuł Webinar

Jak można zabezpieczyć wykonanie kontaktów? Jakie są teoretyczne możliwości postępowania i praktyczne rozwiązania tego problemu? O tym będziemy rozmawiać podczas kolejnego webinaru organizowanego przez Akademię Dobrego Rozstania.

Najlepszą formą zabezpieczenia wykonywania kontaktów rodzica z dzieckiem jest zgodna wola obojga rodziców. Czasami rodzice potrzebują wsparcia, by mogli pozbyć się obaw i niepewności co do wykonania przyszłych kontaktów. Mogą więc skorzystać z pomocy mediatora i spisać ugodę. Są jednak przypadki, gdy trudno osiągnąć porozumienie i sprawa opieki nad dzieckiem jest rozstrzygana przez sąd. W takiej sytuacji rodzice mogą zgłaszać swoje propozycje dotyczące formy i częstotliwości kontaktów. Jednym z roszczeń jest też zagrożenie świadczeniem pieniężnym na wypadek niewykonania kontaktu przez drugiego z rodziców.  

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego omówimy plusy i minusy instrumentów prawnych związanych z kontaktami z perspektywy każdego z rodziców.

Webinar poprowadzi adwokat Robert Ofiara.

Data: 12 kwietnia 2022 godz. 18:30

Adwokat Robert Ofiara prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, specjalizuje się w sprawach rodzinnych. Jest współtwórcą poradnika dla rodziców i profesjonalistów „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców”. Aktywnie włącza się w działania prowadzone na rzecz rodzin będących w sytuacji okołorozwodowej oraz w popularyzowanie dobrych praktyk w pracy profesjonalistów. Jest znany z tego, że trudne kwestie prawne wyjaśnia fachowo, a zarazem przystępnym językiem.


Webinar realizowany jest przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w ramach projektu „Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców”
Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Przeczytaj także

Facebook
Twitter
LinkedIn