Jak rozwodzący się rodzice mogą pomóc sobie i dziecku

Rozstający się rodzice mogą liczyć na wiele form pomocy, m.in.: konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, mediacje rodzinne lub grupę psychoedukacyjno-wsparciową.
Jak Rozwodzący Się Rodzice Mogą Pomóc Sobie I Dziecku

Jakie formy pracy z rodzicami są skuteczne w sytuacjach konfliktu okołorozwodowego

Indywidualna pomoc psychologiczna dla rodziców

Może ona polegać na przyjrzeniu się swoim uczuciom, potrzebom, poznaniu swoich mocnych stron i zasobów, rozszerzeniu perspektywy patrzenia na aktualna sytuację i zaplanowaniu życia w przyszłości.

Konsultacje psychologiczne o charakterze wychowawczym

Indywidualne bądź z obojgiem rodziców – polegają na dostarczeniu rodzicom wiedzy psychologicznej na takie tematy, jak: potrzeby dziecka, potrzeby rodzica w sytuacji rozstania, sposoby rozmawiania z dzieckiem o rozstaniu rodziców, radzenie sobie w kontakcie z dzieckiem, współmałżonkiem, sposoby rozwiązywania konfliktów.

Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa

Umożliwia pomoc w konkretnej sytuacji, takiej jak sytuacja kryzysowa. Konieczność podjęcia ważnej decyzji życiowej, samotne rodzicielstwo, rozwiązanie konkretnego problemu np. problemów przejawiających się w relacji rodzic-dziecko, może być pomocna w budowaniu życia po rozstaniu.

Grupy psychoedukacyjno-wsparciowe

Zajęcia prowadzone w cyklach warsztatowych z określonymi założeniami i celami. Warsztaty prowadzone są w grupach kilkunastoosobowych w cyklu 8 do 12 spotkań. Ich celem jest:

 • pomoc rodzicom w skutecznym nawiązaniu, utrzymaniu i zacieśnianiu kontaktów i więzi emocjonalnej z dziećmi;
 • edukacja w zakresie potrzeb dzieci w sytuacji rozwodu rodziców;
 • edukacja w zakresie potrzeb dzieci w różnych przedziałach wiekowych;
 • wzrost świadomości swoich potrzeb i uczuć;
 • oddzielenie swoich emocji i potrzeb od potrzeb i uczuć dziecka;
 • wzrost umiejętności psychologicznych i wychowawczych ( umiejętność komunikacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów, asertywności, wyrażania uczuć, radzenie sobie ze stresem, stratą, zmianą itp.);
 • wymiana doświadczeń, dzielenie się pomysłami i sposobami radzenia sobie;
 • wspólne szukanie rozwiązań; zachęcanie na forum grupy do szukania pomocy w rodzinie, znajomych, w lokalnych instytucjach itp.

Udział w grupie daje uczestnikom konkretną wiedzę i umiejętności z możliwością przełożenia ich na sytuacje życiowe. Element wsparciowy uświadamia, że nie jest się jedyną osobą, której przydarzyła się podobna sytuacja. Siłę i pomoc daje wymiana doświadczeń i wspólne szukanie sposobów rozwiązywania trudności.

Mediacje rodzinne

Pozasądowy sposób rozwiązywania konfliktów – budowania zrozumienia i współpracy pomiędzy rozwodzącymi się rodzicami. Mediacja rodzinna to rodzaj interwencji w konflikt rodzinny, często związany z rozwodem lub separacją, przeprowadzony przez bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediator nie ma prawa do podejmowania rozstrzygających decyzji. Mediacja jest dobrowolnym i poufnym porozumieniem się rodziców bądź innych członków rodziny w celu uzgodnienia np. ważnych kwestii dotyczących opieki nad dziećmi.

W jakich sprawach dotyczących dzieci można skorzystać z mediacji rodzinnej w praktyce sądowej i sprawach rodzinnych

 • Określenie zasad kontaktowania się dziecka z obydwojgiem rodziców
 • Ustalenie wszystkich spraw związanych z opieką nad dzieckiem np.: przebieg nauki, sposoby uczenia, wybór przedszkola, spędzanie świąt i wakacji, wyjazdy za granicę, rodzaj i sposób opieki lekarskiej dla dziecka, wysokość kieszonkowego;
 • Zabezpieczenie finansowe dziecka, sprawy alimentacyjne, rodzaje wydatków przeznaczone na potrzeby dziecka;
 • Ustalenie rodzaju kontaktowania się rodziców w sprawach dziecka, jeśli zajdzie potrzeba zmian podjętych ustaleń.
 • W jaki sposób mediacja może pomóc w ochronie dziecka i łagodzeniu negatywnych skutków rozwodu rodziców
 • Mediacja pozwala rodzicom skoncentrować się na potrzebach dziecka;
 • Mediacja pozwala poradzić sobie z negatywnymi uczuciami wobec byłego małżonka i ogranicza ich wpływ na podejmowanie decyzji;
 • Mediacja, kierując uwagę rozwodzących się rodziców na potrzeby dziecka, buduje ich relacje jako rodziców i umożliwia współpracę w kwestiach wychowawczych;
 • Mediacja zaspokajając podstawowe potrzeby rodziców zmniejsza niebezpieczeństwo wykorzystywania dziecka przeciwko współmałżonkowi;
 • Mediacja pomaga rodzicom zrozumieć niebezpieczeństwa wikłania dzieci w ich konflikt;
 • Mediacja zwiększa szansę na zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, stabilności i przewidywalności swojej przyszłości.

Obraz 👀 Mabel Amber, who will one day z Pixabay

Przeczytaj także

Facebook
Twitter
LinkedIn