Kapituła konkursu Kancelaria Przyjazna Dziecku

Wśród ekspertów zasiadających w kapitule konkursu Kancelaria Przyjazna Dziecku znaleźli się między innymi: sędzia, adwokat, mediator, kurator rodzinny i radca prawny.

Poruszane tematy

Dotyczy ZAGADNIEŃ

Autor

Zespół KOPD

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Kancelaria Przyjazna Dziecku

Konkurs Kancelaria Przyjazna Dziecku (dowiedz się więcej o konkursie) ma na celu wyróżnienie tych kancelarii prawnych, które w swojej pracy minimalizują negatywne emocje towarzyszące dziecku podczas procedur prawnych, związanych z rozstaniem rodziców. Dzięki tej inicjatywie rozstające się rodziny, potrzebujące wsparcia w tym zakresie, łatwiej dotrą do prawników, którzy będą mogli lepiej im pomóc.

Aby otrzymać certyfikat “Kancelarii Przyjaznej Dziecku”, należy wykazać się stosowaniem odpowiednich standardów. Nad weryfikacją zgłoszeń czuwa dziesięcioosobowa Kapituła, w której składzie znaleźli się eksperci z różnych dziedzin, reprezentujący różne instytucje pracujące z rozstającymi się rodzicami. Dziś prezentujemy pięcioro z nich.

Dorota Hildebrand-Mrowiec

Dorota Hildebrand – Mrowiec

Sędzia, prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce w latach 2015-2021, sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Prowadzi szkolenia dla kuratorów zawodowych i społecznych. Obywatelski Sędzia Roku 2018 w konkursie organizowanym przez Fundację Court Watch Polska.

Marta Imiołczyk-Połębska

Marta Imiołczyk-Porębska

Adwokat, od 2011 roku jest członkiem Izby Adwokackiej i prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Od 2012 roku bierze czynny udział w życiu samorządu adwokackiego. Początkowo jako zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach, później Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, a obecnie Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Jest także wykładowcą na aplikacji adwokackiej.

Małgorzata Bohosiewicz-Suchoń

Małgorzata Bohosiewicz-Suchoń

Prawnik, mediatorka w Kancelarii Skuteczne Mediacje. Posiada wieloletnie doświadczenie w mediacjach: karnych, nieletnich, rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 02.04.2007 wpisana do wykazu instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich, w sprawach karnych. Na listę stałych mediatorów sądowych, także w zakresie spraw gospodarczych, rodzinnych i cywilnych, wpisana została decyzją Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 20.07.2017 roku

Koordynatorka projektu Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców w województwie śląskim.

Aleksandra Szewera-Nalewajek

Aleksandra Szewera-Nalewajek

Kurator rodzinny z Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, prezeska Fundacji Bene Vobis. Ukończyła pierwszy i drugi stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, uczestniczyła w szkoleniach dotyczących pracy z ojcami, uzyskała certyfikat Edukatora Profilaktyki Uzależnień drugiego stopnia. Prowadziła warsztaty umiejętności wychowawczych w nurcie rodzicielstwa bliskości, warsztaty dla dzieci z przeciwdziałania wykluczeniom społecznym i profilaktyki uzależnień, świadczyła konsultacje dla osób uwikłanych w przemoc domową.

Michał Kubalski

Michał Kubalski

Wieloletni pracownik Biura RPO, od 7 lat także radca prawny. Od ponad 18 lat zajmuje się sprawami cywilnymi, rodzinnymi i opiekuńczymi – najpierw, jako referent, obecnie jako naczelnik wydziału. Brał udział w licznych kursach i konferencjach krajowych i międzynarodowych, organizował i moderował spotkania w BRPO, w tym Kongres Praw Rodzicielskich w 2018. Jest członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Praw Człowieka OIRP w Warszawie. Autor publikacji naukowych w różnych dziedzinach prawa.

Przeczytaj także

Facebook
Twitter
LinkedIn