Kapituła konkursu Kancelaria Przyjazna Dziecku

Wśród ekspertów zasiadających w kapitule konkursu Kancelaria Przyjazna Dziecku znaleźli się między innymi: adwokaci, dziennikarz, mediator i radca prawny.

Poruszane tematy

Dotyczy ZAGADNIEŃ

Autor

Zespół KOPD

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Kancelaria Przyjazna Dziecku Kapituła

Celem konkursu Kancelaria Przyjazna Dziecku (dowiedz się więcej o konkursie) jest wyróżnienie tych kancelarii prawnych, które w swojej pracy minimalizują negatywne emocje towarzyszące dziecku podczas procedur prawnych, związanych z rozstaniem rodziców. Inicjatywa ta ma pomóc rozstającym się rodzinom, potrzebującym wsparcia w tym zakresie, w łatwiejszym znalezieniu odpowiednich prawników, którzy będą mogli lepiej im pomóc.

Aby otrzymać certyfikat “Kancelarii Przyjaznej Dziecku”, należy wykazać się stosowaniem odpowiednich standardów. Nad weryfikacją zgłoszeń czuwa dziesięcioosobowa Kapituła, w której składzie znaleźli się eksperci z różnych dziedzin, zajmujący się tematyką rozstających się rodzin. Oto pięcioro z nich.

Dominika Tomaszewska

Przewodnicząca sekcji prawa rodzinnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyła z wyróżnieniem. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Współpracowała z Fundacją Dzieci Niczyje, Fundacją Academia Iuris oraz Fundacją Inicjatyw Oświatowych. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych i karnych.

Michał Janczura

Dziennikarz radia Tok FM, twórca radiowego serialu dokumentalnego „Piecza” opowiadającego o systemie pieczy zastępczej. Nominowany do nagrody im Andrzeja Woyciechowskiego, Grand Press oraz Mediatorów.

Agata Jarzyna

Magister psychologii klinicznej Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, psycholożka, terapeutka i mediatorka rodzinna w ośrodku interwencyjno-mediacyjnym w Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Warszawie. Pracuje z rodzinami – prowadzi mediacje, konsultacje psychologiczne, terapie indywidualne i grupy psychoedukacyjne dla rodziców w konfliktach okołorozwodowych. Ukończyła Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Mabor, Członkini Zarządu Krajowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, prezeska zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych w latach 2008-2012. Obecnie rekomendowana trenerka i członkini tego Stowarzyszenia oraz superwizorka mediacji.

Robert Ofiara

Adwokat, prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, specjalizuje się w sprawach rodzinnych oraz roszczeniach kredytowych. Jest współtwórcą poradnika dla rodziców i profesjonalistów „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców”. Aktywnie włącza się w działania prowadzone na rzecz rodzin będących w sytuacji okołorozwodowej oraz w popularyzowanie dobrych praktyk w pracy profesjonalistów. Jest znany z tego, że trudne kwestie prawne wyjaśnia fachowo a zarazem przystępnym językiem. W listopadzie 2019 r. został laureatem 3. edycji Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”. Koordynator projektu Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców na Mazowszu.

Konrad Walc

Prawnik Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Przez 7 lat zajmował stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Wołominie,  głównie w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Od 2014 roku pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a od 2018 roku w Komitecie Ochrony Praw Dziecka. Do jego zadań należy poradnictwo prawne w sprawach rodzinnych oraz udzielanie pomocy w przygotowywaniu pism procesowych.

Przeczytaj także

Facebook
Twitter
LinkedIn