Nie-zapomniane dziecko. Dorośli alienowani w dzieciństwie

Doświadczenia dorosłych poddanych w dzieciństwie alienacji rodzicielskiej. Narażenie dzieci na alienację rodzicielską może mieć konsekwencje dla ich dobrostanu psychicznego przez całe życie.
Nie-Zapomniane Dziecko Dorośli Alienowani W Dzieciństwie

Artykuł został opublikowany w The American Journal Of Family Therapy

Autorkami są: Caitlin Bentley i Mandy Matthewson z School of Psychological Sciences, University of Tasmania, Hobart, Tasmania, Australia

Tytuł oryginalny: The Not-Forgotten Child: Alienated Adult Children’s Experience of Parental Alienation

Opracowanie to przedstawia doświadczenia osób dorosłych, które w dzieciństwie  doświadczały alienacji rodzicielskiej. Dziesięcioro dorosłych dotkniętych alienacją jako dzieci  uczestniczyło w 60-90-minutowych częściowo ustrukturyzowanych wywiadach na temat ich  doświadczeń związanych z alienacją rodzicielską. Wykorzystując ramy analizy tematycznej  Brauna i Clarke’a (2006) zidentyfikowano siedem zagadnień. Uczestnicy badania opisywali  doświadczenia związane z przemocą psychiczną ze strony alienującego rodzica. Opisywali  doświadczanie lęku, depresji, niskiego poczucia własnej wartości, poczucia winy, problemów  z przywiązywaniem się, trudności w relacjach oraz obniżenia lub opóźnienia rozwoju  zawodowego i edukacyjnego, które przypisują doświadczaniu alienacji rodzicielskiej. Badania  te wykazały, że narażenie dzieci na alienację rodzicielską może mieć konsekwencje dla ich  dobrostanu psychicznego przez całe życie.

Artykuł udostępniony dzięki uprzejmości serwisu www.trudnerelacje.pl

Obraz Katie Emslie z Unsplash

Przeczytaj także

Facebook
Twitter
LinkedIn