To nie zabawa – rozwód i rozstanie to nasza sprawa.

Rozwód dla dzieci to bardzo trudne emocjonalnie wydarzenie i głównie od rodziców zależy, jak sobie z nim poradzą. Jak każdy kryzys, wymusza on zmianę – ale to przecież nie musi być zmiana na gorsze.

Poruszane tematy

Dotyczy ZAGADNIEŃ

Autor

Zespół KOPD

Komitet Ochrony Praw Dziecka
To Nie Zabawa–Rozwód I Rozstanie To Nasza Sprawa

Rozwód i rozstanie to nie zabawa, ale ważna nasza sprawa.

Rodzicu, jeśli stoisz przed decyzją o rozstaniu bądź już się rozwodzisz, informacje i wskazówki zawarte w Akademii Dobrego Rozstania pomogą Ci zadbać o siebie i o dziecko w tych ciężkich chwilach. Rozwód to sytuacja kryzysowa dotykająca wszystkich członków rodziny, tak samo dorosłych jak i dzieci. Stres związany z rozstaniem i odejściem partnera psychologowie porównują do żałoby po śmierci bliskiej osoby.

Dla dzieci jest to równie obciążające emocjonalnie wydarzenie i w największej mierze to od Was Rodziców zależy, jak poradzą sobie z tą sytuacją. Warto wiedzieć, że rozwód, jak każdy kryzys, wymusza zmianę – ale przecież nie musi to być zmiana na gorsze.

W Akademii wskazujemy, co pomaga w przejściu przez kryzys związany z rozpadem rodziny, a także jak ten kryzys w poszczególnych fazach wpływa na współpracę pomiędzy rodzicami. Prezentujemy strategie, które uruchamiają dorośli w sytuacjach konfliktu związanego z rozpadem relacji małżeńskiej / partnerskiej oraz jaki wpływ ma ten konflikt na sposób funkcjonowania dzieci.

Współautorami Akademii są eksperci pracujący z rodzinami w sytuacjach okołorozwodowych a także rodzice i dzieci biorący udział w mediacjach, grupach psychoedukacyjno-wsparciowych i samopomocowych.

Znajdziesz tu zbiór praktycznych rad, wskazówek i informacji na temat funkcjonowania rodziny w kryzysie rozstania i po rozwodzie, a także potrzeby i życzenia zgłaszane przez dzieci w trakcie mediacji. Przedstawiamy też perspektywę rodziców – uczestników mediacji, grup psychoedukacyjno-wsparciowych i grup samopomocowych.

O tym, że liczba rozwodów od kilku lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, świadczą dane Głównego Urzędu Statystycznego. I tak, w roku 2015 sądy rodzinne orzekły rozwód wobec ponad 64 tys. par małżeńskich wychowujących w momencie rozwodu ponad 54 tys. nieletnich dzieci. To dane dotyczące tylko i wyłącznie rozpadu zalegalizowanych związków. Związki nieformalne, partnerskie nie są ewidencjonowane. Trudno więc oszacować rzeczywistą skalę rozstań tych związków. Biorąc jednak pod uwagę trendy społeczne, jest to zjawisko bardzo powszechne.

Brak systemu pomocy, wyspecjalizowanych instytucji samorządowych i centralnych powoduje, że ciężar działań pomocy dzieciom i rodzinom w kryzysie rozstania wzięły na siebie organizacje pozarządowe, poprzez tzw. działania miękkie, czyli pomocowe, wsparciowe, edukacyjne i profilaktyczno-informacyjne.

System państwowy i samorządowy zajmuje się tym problemem fragmentarycznie. I tak np. Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne wydają tylko opinie diagnostyczne na temat rodziny dla sądów. Z kolei Ośrodki Pomocy Społecznej zajmują się przede wszystkim pomocą socjalną i materialną, a kuratorzy rodzinni monitorują postanowienia sądów o kontaktach.

Dorośli, poszukujący konkretnej pomocy dla siebie i dzieci w związku z trudną sytuacją związaną z rozstaniem, rozwodem bądź separacją, od dawna stanowią najliczniejszą grupę klientów Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej rodzin w kryzysie rozstania.

Obraz Xavier Mouton Photographie z Unsplash

Przeczytaj także

Patchworkowy challenge

Patchworkowy challenge

Artykuł opowiada o rzeczywistości rodzin patchworkowych. Porusza najważniejsze aspekty ich funkcjonowania, głównie z perspektywy osoby, która nie jest rodzicem dziecka/ dzieci swojego partnera. Autorka wskazuje na, co warto postawić nacisk, aby wspólne życie w codzienności rodziny patchworkowej było źródłem szczęścia i poczucia bezpieczeństwa dla wszystkich jej członków.

Dowiedz się więcej
Facebook
Twitter
LinkedIn