Plan rodzicielski

Rodzicielskim planem wychowawczym w praktyce nazywane jest pisemne porozumienie rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

Poruszane tematy

Dotyczy ZAGADNIEŃ

Autor

Małgorzata Drozd

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Plan rodzicielski

Czym jest rodzicielski plan wychowawczy? Rodzicielskim planem wychowawczym w praktyce nazywane jest pisemne porozumienie rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

Rodzicielski plan wychowawczy jest porozumieniem rozstających się rodziców, zawartym w formie pisemnej, obejmującym ustalenia dotyczące wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej.

Zgodnie z art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice mogą sami ustalić kwestie związane z opieką nad dzieckiem, bez ingerencji sądu, który uwzględnia zawarcie pisemnego porozumienia, jako dowód współpracy rodziców i zatroszczenia się o prawidłowe funkcjonowanie dziecka.

Porozumienie rodzicielskie ułatwia rodzicom i dzieciom wspólne przebrnięcie przez najtrudniejszy okres dla każdego członka rozpadającej się rodziny. Rozstający się rodzice mogą umowę zawrzeć sami, bądź skorzystać z pomocy mediatora, szczególnie wtedy, gdy emocje związane z rozstaniem są silne lub para doświadczyła wielu niepowodzeń w dotychczasowych rozmowach toczonych między sobą. 


Korzyści wynikające z zawarcia porozumienia:

  • Rodzice są decyzyjni we własnych sprawach, co wzmacnia ich poczucie sprawczości, sprawiedliwości i zachowanie niezbędnej kontroli nad zmieniającą się sytuacją.
  • Wypracowane rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci i rodziców, uwzględniają specyfikę ich trybu życia, nauki, pracy i przyjęte w domu zwyczaje oraz wyznawane wartości.
  • Praca nad odpowiednimi uzgodnieniami jest okazją do bardziej wnikliwego zapoznania się z potrzebami dzieci i konsultowania z nimi rozważanych propozycji. Przyczynia się to do zmniejszenia lęku odczuwanego przez dziecko, daje poczucie bezpieczeństwa i poprawia relacje między dzieckiem, a rodzicami.
  • Rodzice mają możliwość zawarcia szczegółowych uzgodnień dotyczących opieki nad dziećmi, które nie są objęte orzeczeniem sądu.
  • Rodzice mają szansę ustalenia stopniowego powiększania zakresu opieki nad dzieckiem, co ma znaczenie w przypadku bardzo małych dzieci lub ograniczeniach wcześniejszej relacji dziecka z jednym z rodziców.
  • Udana praca nad porozumieniem nie pogarsza relacji między rodzicami i zmniejsza poczucie wrogości między nimi.
  • Zwiększa się szansa na życzliwą współpracę rodziców w przyszłości obejmującą sprawy dziecka.
  • Porozumienia cechuje większa skuteczność i trwałość samodzielnie wypracowanych rozwiązań.

Rodzice decydują o wszystkich ustaleniach sami, jak również mogą zawrzeć uzgodnienia dotyczące postępowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych w przyszłości. Nawet w pozornie spokojnie przebiegających rozstaniach warto zatroszczyć się o stworzenie planu opiekuńczego między rodzicami jak również poinformowanie dziecka o zaistniałej sytuacji i przyjętych rozwiązaniach.

Bagatelizowanie ustaleń związanych ze sposobem sprawowania opieki nad dziećmi w zmienionych okolicznościach może powodować w przyszłości konflikty, które nie tylko eskalują negatywne emocje byłych partnerów, ale i niepotrzebnie zaangażują dziecko w spór między rodzicami zakłócając jego zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.

Zdjęcie autorstwa towbar z serwisu Pixabay

Przeczytaj także

Facebook
Twitter
LinkedIn