Rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód

Kiedy powinniśmy rozważyć rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód z orzeczeniem o winie, a kiedy bez?

Poruszane tematy

Dotyczy ZAGADNIEŃ

Autor

Rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód

Kiedy powinniśmy rozważyć rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód z orzeczeniem o winie, a kiedy bez? Rozwiązanie małżeństwa na mocy orzeczenia sądu może nastąpić na kilka różnych sposobów. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie masz dostępne możliwości oraz w jakich okolicznościach można z nich skorzystać, serdecznie zapraszam Cię do lektury niniejszego artykułu.

Rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód z orzeczeniem o winie czy bez?

Poza orzeczeniem rozwodu, sąd w wyroku rozwodowym wskazuje także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków, sąd może zaniechać orzekania o winie. Wówczas następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy za rozpad małżeństwa. Wyrok rozwodowy może zatem nastąpić:

 • z orzeczeniem winy jednego z małżonków,
 • z orzeczeniem winy obu stron,
 • bez orzekania o winie,
 • z uznaniem, że żaden z małżonków nie ponosi tej winy.

Strony w postępowaniu rozwodowym mogą modyfikować swoje żądania w zakresie orzeczenia winy, aż do momentu prawomocności wyroku.

Jeżeli chcesz rozwieść się szybko i sprawnie – bez „prania brudów”, przesłuchiwania świadków i prowadzenia postępowania dowodowego dotyczącego przebiegu Twojego małżeństwa – to z pewnością rozwód bez orzekania o winie jest najlepszą opcją dla Ciebie. Należy jednak pamiętać, że wystarczy, że jeden z małżonków nie zgodzi się na rozwód bez orzekania o winie. Wówczas sąd zmuszony jest wydać orzeczenie o winie, czyli stwierdzić w wyroku, który z małżonków jest winny rozkładu pożycia.

Należy pamiętać, że orzeczenie rozwodu z winy obu stron oznacza, że nie można rozróżnić winy większej i winy mniejszej. Małżonek, który zawinił jedną z wielu (kilku) przyczyn rozkładu pożycia, musi być uznany za współwinnego, chociażby drugi małżonek dopuścił się wielu i to cięższych przewinień.

Kiedy wnosimy o rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie to najczęściej spotykane rozstrzygnięcie w wyrokach sądów. Według statystyk około 77,5% małżeństw decyduje się na rozstanie bez orzekania o winie. Taki rozwód kończy się zazwyczaj na pierwszej rozprawie, po krótkim przesłuchaniu każdej ze stron i przedstawieniu zgodnych stanowisk co do rozwiązania małżeństwa. W zależności od sądu, w którym odbywa się sprawa, taki rozwód może zakończyć się zatem w mniej więcej od 4 do 9 miesięcy od złożenia pozwu. Rozwód z orzeczeniem winy trwa znacznie dłużej.

Kiedy wnosimy o rozwód z winy małżonka?

Dość często zdarza się, że małżonkowie, którzy nie mogą pogodzić się z zakończeniem małżeństwa, są skrzywdzeni i uważają, że sprawiedliwym rozstrzygnięciem byłoby uznanie winy drugiego małżonka w wyroku rozwodowym. Nie mają bowiem wątpliwości, że to ten drugi małżonek swoim zachowaniem spowodował rozkład pożycia małżeńskiego i doprowadził do rozpadu małżeństwa.

Z doświadczenia życiowego mogę powiedzieć, że zdarzają się też przypadki, w których osoby domagają się stwierdzenia winy drugiego małżonka ze względów materialnych. Ma to miejsce wówczas, gdy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego i chciałby on zabezpieczyć swój interes na przyszłość. Wówczas wina ma duże znaczenie, bo ułatwia dochodzenie alimentów od małżonka.

Stwierdzenie winy wyłącznej ma miejsce wtedy, gdy w wyroku rozwodowym następuje wskazanie winy tylko jednego z małżonków. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 stycznia 1969 r. (sygnatura: I CR 528/68):

„Wina nie jest zjawiskiem samoistnym, oderwanym od całokształtu wzajemnego pożycia małżonków. Zwykle końcowy akt porzucenia rodziny poprzedzony jest oziębieniem uczuć małżeńskich, oddaleniem się jednego małżonka od drugiego. Ponadto żadne pożycie małżeńskie nie jest wolne od trudności i konfliktów, co nie uzasadnia jeszcze przyjęcia winy obojga małżonków”.

Jakimi dowodami możemy się posłużyć?

Jeśli decydujemy się rozwiązać małżeństwo z orzekaniem o winie, należy zastanowić się, czy jesteśmy w stanie tę winę małżonkowi udowodnić. Zawinionym działaniem, które może stanowić podstawę orzeczenia rozwodu z winy, jest przede wszystkim:

 • zdrada małżeńska (zarówno w sferze fizycznej, jak i emocjonalnej),
 • przemoc,
 • brak dbałości o rodzinę,
 • brak wsparcia,
 • nadużywanie alkoholu oraz inne zawinione zachowania mające niszczący wpływ na relacje dwojga ludzi.

Jeśli chcemy dowieść, że małżonek ponosi winę za rozpad małżeństwa, musimy wykazać się inicjatywą dowodową. Dowodem w sprawie o rozwód może być wszystko to, co stanowi dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Chodzi zatem przede wszystkim o:

 • dokumenty,
 • fotografie,
 • zeznania świadków (z wyłączeniem dzieci stron poniżej 17 roku życia),
 • zeznania samych stron,
 • wydruki e-mali,
 • billingi telefoniczne,
 • nagrania obrazu, dźwięku i inne.

Rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód z orzeczeniem o winie czy bez? Podsumowanie

Reasumując, odnoszę wrażenie, że coraz częściej rozwodzący się małżonkowie, chcąc mieć postępowanie rozwodowe szybko za sobą, decydują się na rozwiązanie związku małżeńskiego poprzez rozwód bez orzekania o winie. Nie zmienia to jednak faktu, że jestem w stanie zrozumieć osoby, które po rozwodzie boją się o swoją przyszłość materialną i chcą ją dla siebie jak najlepiej zabezpieczyć. Z tego też powodu wnioskują o rozwód z orzeczeniem o winie.

Po lekturze tego artykułu może Cię również zainteresować wpis, w którym przedstawiłam podstawowe różnice pomiędzy rozwodem a separacją. Wbrew pozorom nie są one wszystkim znane.

Autorka reprezentuje Kancelarię Adwokackę Katarzyna Helszer https://www.helszer.pl/

Zdjęcie autorstwa engin akyurt z serisu Unsplash

Przeczytaj także

Facebook
Twitter
LinkedIn