Webinar – Mediacja rodzinna włączająca głos dziecka

Komitet Ochrony Praw Dziecka i Stowarzyszenie Pelikan serdecznie zapraszają na webinar adresowany do sędziów rodzinnych i pełnomocników pracujących w środowisku konfliktów rodzinnych i okołorozwodowych.

Poruszane tematy

Dotyczy ZAGADNIEŃ

Autor

Zespół KOPD

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Mediacja rodzinna włączająca głos dziecka

Komitet Ochrony Praw Dziecka i Stowarzyszenie Pelikan serdecznie zapraszają na webinar adresowany do sędziów rodzinnych i pełnomocników pracujących w środowisku konfliktów rodzinnych i okołorozwodowych.

Zakres tematyczny spotkania obejmuje: 

  • Wyzwania w pracy z rodzinami doświadczającymi kryzysu okołorozstaniowego – perspektywa psychologa dziecięcego
  • Prawa i głos dziecka oraz dobre praktyki i zasady w procesie rozstania rodziców – perspektywa pełnomocnika strony
  • Procedury prawne wdrażające standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców
  • Model mediacji włączającej głos dziecka: przebieg procesu oraz rola mediatora i specjalisty dziecięcego – omówienie założeń modelu i szans jakie stwarza jego stosowanie,
  • Zaproszenie do współtworzenia rozwiązań systemowych sprzyjających wykorzystaniu mediacji włączającej głos dziecka w sytuacji kryzysu rodziny
  • Sesję pytań i odpowiedzi między uczestnikami a prowadzącymi

Prelegenci:

Ewa Wojciszke-Orska – psycholog,  nauczyciel akademicki Instytutu Psychologii UG z 10-letnim stażem, trener II stopnia PTP, certyfikowany socjoterapeuta, trener programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz Inaczej”, wykładowca na studiach podyplomowych  z  zakresu socjoterapii i zagadnień wychowawczych. Twórca i współrealizator projektów placówek socjoterapeutycznych działających w Gdańsku od 1987 roku. Prowadzi szkolenia, zajęcia socjoterapeutyczne i konsultacje wychowawcze dla nauczycieli i opiekunów dzieci i młodzieży. Współtwórca projektu i redaktor naukowy serii bajek edukacyjnych dla dzieci i rodziców na temat emocji. Trener umiejętności psychologicznych: komunikacja społeczna, rozwiązywanie konfliktów bez agresji i przemocy, metody mediacyjne; budowanie zespołów szkolnych i w organizacji; profilaktyka uzależnień i agresji; zagadnienia wychowawcze, takie jak granice psychologiczne  w klasie i  w rodzinie, praca z dzieckiem w kryzysie.

Łukasz Kwiatkowski współpracuje z międzynarodową siecią praktyków skupionych wokół Institute for the Study of Conflict Transformation i pełni funkcję koordynatora ISCT w Polsce. Uzyskał tytuł Certified Transformative Mediator™ i jest autoryzowanym trenerem ISCT. Posiada doświadczenie w budowaniu i rozwoju zespołów, zarządzaniu zmianą i konfliktem w organizacji oraz komunikacji i negocjacji w środowisku międzynarodowym. Prowadzi coaching konfliktu, mediacje oraz szkolenia i warsztaty dla osób indywidualnych, organizacji i mediatorów. Brał udział w szeregu konferencji, szkoleń i warsztatów w Europie i USA na temat różnych form interwencji w konflikcie. Zainicjował powstanie Centrum Dialogu i Transformacji Konfliktu z myślą o wsparciu ludzi, rodzin, organizacji i społeczności w konstruktywnym odpowiadaniu na sytuacje konfliktowe.

adw. Robert Ofiara prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, specjalizuje się w sprawach rodzinnych. Jest współtwórcą poradnika dla rodziców i profesjonalistów „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców” Aktywnie włącza się w działania prowadzone na rzecz rodzin będących w sytuacji okołorozwodowej oraz w popularyzowanie dobrych praktyk w pracy profesjonalistów. Jest znany z tego, że trudne kwestie prawne wyjaśnia fachowo a zarazem przystępnym językiem. Współpracuje z KOPD przy realizacji projektu standardyrozstania.pl i Akademii Dobrego Rozstania.

Kwestie organizacyjne

Webinar odbędzie się 15. marca 2022 r. o godz. 18:00 na platformie zoom

Udział w webinarze jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 11.03.2022 pod linkiem: https://bit.ly/ADR-webinar-Mediacja-rodzinna-wlaczajaca-glos-dziecka

Po rozpatrzeniu zgłoszenia przez organizatora, uczestnik otrzyma na podany adres mailowy informację z potwierdzeniem rejestracji i linkiem do spotkania.

Webinar realizowany jest przez:

Stowarzyszenie Pelikan w ramach projektu „Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć.”

Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Więcej informacji o projekcie na www.dzieckowrozwodzie.pl oraz profilu FB: Dziecko w rozwodzie

Komitet Ochrony Praw Dziecka w ramach projektu „Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców”

Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Przeczytaj także

Facebook
Twitter
LinkedIn