Sprawozdanie z konferencji Reunification and Recovery

Klinicyści i naukowcy z całego świata spotkali się 14-15 czerwca 2022 w Acre w Izraelu, podczas konferencji poświęconej psychologicznym rozszczepieniom u dzieci, których rodzice się rozstali.

14-15 czerwca 2022 w Acre w Izraelu odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Ponowne Zjednoczenie i Odbudowa.: Teoria i Praktyka W Leczeniu Wyalienowanych Dzieci”, zorganizowana przez Międzynarodową Akademię Praktyki z Wyalienowanymi Dziećmi (International Academy Of Practice With Alienated Children) i miała charakter inauguracyjny. Poświęcona była psychologicznym rozszczepieniom u dzieci, których rodzice z różnych powodów rozstali się lub rozwiedli i zgromadziła klinicystów i naukowców z całego świata.

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem krótką relacją z uczestnictwa w tej konferencji.

Celem Międzynarodowej Akademii Praktyki z Wyalienowanymi Dziećmi jest rozwijanie, pielęgnowanie i promowanie doskonałości klinicznej w leczeniu dzieci, które stają się wyobcowane w wyniku dysharmonii i rozpadu rodziny. Akademia konceptualizuje alienację u dzieci jako alienację od jaźni w wyniku defensywnego rozłamu. Jedocześnie Akademia interpretuje alienację dziecka nie jako problem w dziecku, ale uznaje ją za problem relacyjny, który tworzy indukowaną obronę rozszczepienia w odpowiedzi na presję między- i wewnątrzpsychiczną doświadczaną przez dziecko w próbie utrzymania jedności przywiązania po separacji rodziny.

Pierwszy dzień Konferencji otworzył Dr. Benjamin Bailey Bailey’a (Western Galilee College, in Acre) wspólnie z Dr. Inbal Bar-On (University of Haifa), a kolejne prezentacje wprowadzające w problematykę pracy i rozpoznania dla dzieci alienowanych zrealizowali Dr Barbara Jo Fidler (psycholog kliniczny – Canada), Nick Woodall (Psychoterapeuta Dynamiczny – Family Separation Clinic – London) oraz Dr. Inbal Kivenson Bar-On (University of Haifa).

Pierwszy blok tematyczny poświęcony był kwestii „Psychicznego znęcania się nad dziećmi”, w którym swoje prezentacje wygłosili: Prof. Gordana Buljan Flander (Dziecięcy Szpital w Zagrzebiu – Croatia)), Karen Woodall (Family Separation Clinic – London), Joan Long (Clinic in Cork City, Ireland) oraz Dr Claire Francica (visiting lecturer at the University of Malta).

„Praca z prymitywnymi mechanizmami obronnymi w przypadku rozwodu i separacji” były motywem przewodnim dla wystąpień w ramach kolejnego bloku, w którym usłyszeliśmy: Nick Woodall (Psychoterapeuta Dynamiczny – Family Separation Clinic – London), Avner Ha’Cohen (Hebrew University), Dr. Judith M. Pilla (Mental Health Clinical Nurse -USA).

Dzień pierwszy zakończony był dyskusją panelową prowadzoną przez Dr Benny Bailey’a (Western Galilee College, in Acre).

Kolejny dzień (15 czerwca) konferencji zapoczątkował blok tematyczny „Złożona dynamika w przypadkach alienacji” z wystąpieniem wprowadzającym Wiceprezesa Sądu Rodzinnego w Haiie, Dr Shiri Hyman’a poprzedzającego prelegentów: Dr Benjamin D. Garber (Parenting Coordination Association of New Hampshire), Dr. Sietske Dijkstra (Netherlands Institute of Psychologists) Prof. Tirza Joels, (University of Haifa), David Banai (Bar Ilan University).

Drugim blokiem była sekcja tematyczna związana z „Pracą z rodzicami i wyalienowanymi dziećmi”. W jej ramach trzy kolejne wystąpienia mieli prelegenci: Karen Woodall (Family Separation Clinic – London), Dr. Inbal Kivenson Bar-On (University of Haifa) oraz Dikla Sherel (Israeli Association for Couple and Family Therapy).

Trzecim i zarazem ostatnim obszarem trzeciego dnia był blok prezentacji „Rola bezpieczeństwa sądu i praktyków” w ramach którego wystąpili: Moran Samun (Israel Bar Association), otworzył Dr. Benjamin Bailey Bailey’a (Western Galilee College, in Acre), Dr Alice R. Berkowitz, Teodora Minčić (Institute of Mental Health in Belgrade).

Koniec drugiego dnia był jednocześnie jego podsumowaniem jak i podsumowaniem całej konferencji. Dodatkowo odbyła się dyskusja panelowa pod przewodnictwem Nick Woodalla (FSC – London): Standaryzacja praktyki klinicznej.

Zapraszamy także do zapoznania się z podsumowaniem głównych idei prezentowanych podczas konferencji, a także ciekawym spojrzeniem na problematykę generowanego poczucia wstydu u dzieci i ich rodziców, którą przedstawiła Dr Judith M. Pilla

Przeczytaj także

Facebook
Twitter
LinkedIn