Warsztat: Diagnoza zjawiska odwrócenia ról w rodzinie

1 lipca warsztat na temat parentyfikacji, czyli odwrócenia ról w rodzinie poprowadzi prof. dr hab. Katarzyna Schier - ekspertka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Poruszane tematy

Dotyczy ZAGADNIEŃ

Autor

Zespół KOPD

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Warsztat Parentyfikacja

Warsztat poświęcony będzie diagnozie i psychologicznej problematyce odwrócenia ról w rodzinie. Parentyfikacja oznacza, że dziecko opiekuje się dorosłym (najczęściej rodzicem) i jest to zadanie przekraczające jego możliwości radzenia sobie.

Rozważane będą konsekwencje parentyfikacji w dzieciństwie dla funkcjonowania w dorosłości. Na podstawie wyników badań empirycznych, przykładów klinicznych oraz odniesień do beletrystyki, zastanowimy się nad związkiem pomiędzy odwróceniem ról i depresją, trudnościami regulacji emocji oraz zaburzeniami obrazu ciała.

Prof. dr hab. Katarzyna Schier jest wieloletnim pracownikiem Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest psychoanalityczką i psychoterapeutką psychoanalityczną. Ukończyła szkolenie z psychoterapii dzieci i młodzieży w Heidelbergu w Niemczech. Jest autorką wielu publikacji, w tym wydanej ostatnio książki pod jej redakcją pt. Samotne ciało. Doświadczanie cielesności przez dzieci i ich rodziców.

Przeczytaj także

Patchworkowy challenge

Patchworkowy challenge

Artykuł opowiada o rzeczywistości rodzin patchworkowych. Porusza najważniejsze aspekty ich funkcjonowania, głównie z perspektywy osoby, która nie jest rodzicem dziecka/ dzieci swojego partnera. Autorka wskazuje na, co warto postawić nacisk, aby wspólne życie w codzienności rodziny patchworkowej było źródłem szczęścia i poczucia bezpieczeństwa dla wszystkich jej członków.

Dowiedz się więcej
Facebook
Twitter
LinkedIn