Co przeżywają dzieci i rodzice w sytuacji rozstania

W sytuacji rozstania potrzeby każdego z rodziców są ważne. Napięcie, lęk i wstrząs, jakie są ich udziałem, w ogromnej mierze przenoszą się na ich dzieci. Niezależnie od tego, w jakim są wieku.

Poruszane tematy

Dotyczy ZAGADNIEŃ

Autor

Zespół KOPD

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Co przeżywają dzieci i rodzice w sytuacji rozstania

W sytuacji rozstania potrzeby każdego z rodziców są ważne. Napięcie, lęk i wstrząs, jakie są ich udziałem, w ogromnej mierze przenoszą się na ich dzieci. Niezależnie od tego, w jakim są wieku.

Kocham Was oboje

Obciążając dziecko własnymi problemami, rozstający się rodzice odbierają mu dzieciństwo i wiarę w to, że rodzicielska miłość nie stawia żadnych warunków. Zarówno małe, jak i starsze, nie potrafią słowami wyrazić tego, co dzieje się wówczas w ich życiu. Choć bardzo głęboko odczuwają skutki tej sytuacji.

Kiedy dziecko musi zrezygnować z jednego z rodziców, obrazowo mówiąc, pęka mu serce. Znika jego poczucie bezpieczeństwa. Zakładanie, że dziecko jest odporne, że jego życie się nie zmieni, jest błędem.

Dzieci radzą sobie lepiej, gdy mają bliski kontakt z obojgiem rodziców. Kiedy rodzice walczą o dziecko bądź stawiają je w środku swojego konfliktu, wskazują, że ważniejsza jest racja tego, kto zwycięży kłótnię. Dziecko otrzymuje sygnał: „To nie ja, to nie moje życie liczy się w tych rozgrywkach”. A zarazem uczy się, że być kochanym to nie jest ważna sprawa. Ważniejsze jest, kto ma rację.

Zadbaj o siebie w sytuacji rozstania

Co zrobić, aby nie obciążać dzieci emocjonalnie, za to zagwarantować im utrzymanie poczucia bezpieczeństwa. Jak powstrzymać się od manipulowania dzieckiem na własną korzyść? I – co niemniej ważne – jak mają zadbać o siebie rozwodzący się rodzice?

Koniec małżeństwa, związku, zazwyczaj wyzwala falę emocji, w tym gniew, żal, niepokój i strach. Zmiany wywołane separacją i rozwodem mogą być przytłaczające. Ale teraz bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby zadbać o siebie. Rozstanie nie musi być walką.

Rozstanie partnerów to krytyczny, kryzysowy punkt w relacji małżeńskiej, partnerskiej i jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu. To sytuacja, która wywołuje olbrzymie emocje. Nie wolno ich lekceważyć. Jeśli rozwodzący się rodzice nie zechcą sobie pomóc, istnieje niebezpieczeństwo, że mogą się w tym kryzysie zatracić. Warto wiedzieć, z jakich działań, na jakich poziomach i etapach rozstania należy skorzystać, aby pomóc sobie. Wówczas jest szansa, że gwałtowne konflikty rodzące się w kryzysie między rozstającymi się rodzicami, ulegną wyhamowaniu.

Jak się dobrze rozstawać

Rozstania i rozwody to dziś już problem społeczny. Jego skala narasta, również dlatego, że za rozpadem rodziny kryje się duży stopień konfliktowości rodziców oraz zaburzeń relacji i więzi rodzicielskich. Zasadne wydaje się więc pytanie, jak się dobrze rozstawać.

Komitet Ochrony Praw Dziecka zwraca uwagę na to, że należy wspierać zarówno dorosłych – rodziców w kryzysie związanym z rozstaniem, ale też silnie przykładać uwagę do dobrostanu dzieci. Albowiem to zadaniem dorosłych jest zadbanie o dzieci i ich potrzeby w sytuacji rozstania.

Filmy powstały w ramach projektu “Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców”, realizowanego w wyniku konkursu ogłoszonego w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Przeczytaj także

Facebook
Twitter
LinkedIn