Webinar – Action Learning dla rodziców i opiekunów

Udział w sesjach Action Learningu daje możliwość weryfikacji dotychczasowych doświadczeń życiowych, wiedzy, dyskusji oraz wymiany poglądów z innymi Rodzicami i opiekunami.

Poruszane tematy

Dotyczy ZAGADNIEŃ

Autor

Zespół KOPD

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Action Learning Artykul Webinar

Dla kogo?

Action Learning – uczenie się przez działanie – skierowany jest do Rodziców, opiekunów i każdego kto chce szczerze, w atmosferze wzajemnego zaufania i w grupie innych Rodziców, pracować zespołowo i poszukać rozwiązań, dzięki którym może poprawić swoje kompetencje rodzicielskie i opiekuńcze oraz znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania życia codziennego z dziećmi, nastolatkami i młodzieżą. Udział w sesjach Action Learningu daje możliwość weryfikacji dotychczasowych doświadczeń życiowych, wiedzy, dyskusji oraz wymiany poglądów z innymi Rodzicami i opiekunami.

Metoda ta umożliwia efektywne uczenie się od siebie nawzajem i szukanie rozwiązań poprzez doświadczenia innych. Wykorzystuje wiedzę, doświadczenia i potrzeby każdego z uczestników. Dzięki połączeniu coachingowego podejścia (prezentowanego zarówno przez coacha / moderatora, jak i całą grupę) oraz siły grupy, członkowie grup Action Learningowych zyskują większe poczucie wpływu na różne sytuacje życiowe, motywację do pracy nad realizacją swoich celów i inspirację do wypróbowania nowych dla siebie metod pracy.

Czym jest Action Learning?

Action Learning, czyli „uczenie się przez działanie”, to metoda pracy nad realizacją celów wynikająca z przekonania, że potencjał do zmiany tkwi w nas samych. Jesteśmy nieustannie do niej zdolni, kryje się w nas więcej możliwości niż moglibyśmy przypuszczać. W tej metodzie motorem do zmian jest życzliwa, i jednocześnie szczera i odważna grupa osób stwarzająca optymalne warunki do wzajemnej nauki od siebie.

Action Learning to dokładnie zaplanowany proces, podczas którego wszyscy uczestnicy, po kolei, mają szansę przedstawić swój problem (cel, wyzwanie), a następnie, przy wsparciu grupy – głównie poprzez pytania, dzielenie się doświadczeniem i inspiracjami – poddać się refleksji i znaleźć rozwiązania.

Zadaniem uczestników spotkań Action Learningowych jest aktywne słuchanie, dociekanie do sedna problemu, skupianie się na problemach osoby, która w danym momencie mówi, a nie na ocenianiu jej. Nad całością procesu czuwa coach / moderator.

Kwestie organizacyjne

Webinar odbędzie się 23. marca 2022 r. o godz. 18:30 na platformie zoom

Udział w webinarze jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić pod linkiem: https://bit.ly/ADR-webinar-Action-Learning

Prowadząca: Magda Bellwon

Z wykształcenia prawniczka. Z pasji i zawodu mediatorka i trenerka umiejętności mediacyjnych.

Od ponad piętnastu lat praktykująca mediatorka, trenerka umiejętności mediacyjnych, absolwentka Akademii Rozwoju Umiejętności Trenerskich na SWPS, certyfikowana trenerka Action Learningu i facylitacji. Wykładowczyni akademicka współpracujący m.in. z Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską oraz Wyższą Szkołą Bankową.

Właścicielka firmy „Conseo”, zajmującej się prowadzeniem mediacji, negocjacji oraz propagowaniem idei polubownego rozwiązywania sporów. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.

Prowadzi warsztaty i szkolenia dla tych, którzy chcą poznać polubowne sposoby rozwiązywania sporów i nauczyć się rozwiązywać konflikty z dbałością o potrzeby swoje i innych. Promuje ideę mediacji oraz skuteczne sposoby zarządzania konfliktami, pokazując praktyczne zastosowanie mediacji i w życiu codzienny i biznesie.

Na co dzień propaguje myślenie „poza schematami”, poszukiwaczka kreatywnych rozwiązań, pomaga znaleźć rozwiązanie w sprawach, które wydają się bez wyjścia.

Przeczytaj także

Patchworkowy challenge

Patchworkowy challenge

Artykuł opowiada o rzeczywistości rodzin patchworkowych. Porusza najważniejsze aspekty ich funkcjonowania, głównie z perspektywy osoby, która nie jest rodzicem dziecka/ dzieci swojego partnera. Autorka wskazuje na, co warto postawić nacisk, aby wspólne życie w codzienności rodziny patchworkowej było źródłem szczęścia i poczucia bezpieczeństwa dla wszystkich jej członków.

Dowiedz się więcej
Facebook
Twitter
LinkedIn