Rozszczepiony świat dziecka w sytuacji rozstania rodziców

Zapraszamy specjalistów pracujących z rodzicami i dziećmi w sytuacjach rozstania oraz zajmujących się opiniowaniem w sprawach rozwodowych i opiekuńczych na szkolenie na temat zerwanych więzi i relacji.

Poruszane tematy

Dotyczy ZAGADNIEŃ

Autor

Zespół KOPD

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Zapraszamy specjalistów pracujących z rodzicami i dziećmi w sytuacjach rozstania oraz zajmujących się opiniowaniem w sprawach rozwodowych i opiekuńczych: biegłych sądowych, psychologów, pedagogów na szkolenie zatytułowane „Rozszczepiony świat dziecka w sytuacji rozstania rodziców”.

Jego celem jest zapoznanie uczestników z problematyką zagadnień związanych z rozerwaniem więzi i utratą bliskiej emocjonalnie relacji z jednym z rodziców występującej w kontekście rozstania i separacji rodziców.

Zakres szkolenia

  • Co współczesna wiedza i teorie mówią o tych zjawiskach i jak je interpretują?
  • Co kryje się pod pojęciem urazu relacyjnego związanego z nieuzasadnionym odrzuceniem przez dziecko jednego z rodziców, które jest wynikiem dostosowania i dopasowania do rodzica wiodącego/pierwszoplanowego?
  • Jak wygląda perspektywa i świat przeżyć dziecka wyobcowanego i co naprawdę przeżywa, jakie ponosi straty i konsekwencje w rozbitym świecie relacji?
  • Ważna rola sędziów rodzinnych, ich znajomości problemu rozszczepienia emocjonalnego dziecka; konieczność wypracowania ram sądowo-prawnych dla jego ochrony?
  • W jaki sposób specjaliści mogą współpracować z sądami rodzinnymi, by bardziej skutecznie chronić dzieci rozstających się rodziców?

Program szkolenia

  • intrapsychiczne doświadczenia dziecka w kontekście rozszczepienia emocjonalnego
  • zaburzenie granic i uwikłanie dziecka w uczucia i potrzeby rodziców
  • jak rozumieć mechanizmy obronne, które pojawiają się w umyśle dziecka
  • triangulacja relacji i jej konsekwencje dla dziecka
  • model ochrony dziecka zagubionego w jego rozszczepionym świecie

Gdzie, kiedy, jak

Szkolenie obędzie się w siedzibie Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Warszawie przy ul. Oleandrów 6.

Proponujemy trzy terminy. Osoby chętne wziąć udział w szkoleniu, prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres a.jarzyna@kopd.pl

Szkolenie poprowadzą

Agata Jarzyna – psycholożka, psychoterapeutka, mediatorka rodzinna. Od kilkunastu lat związana z KOPD. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu grup psychoedukacyjnych dla rodziców w konfliktach okołorozwodowych.

Tamara Pocent – pedagożka, mediatorka i konsultantka w sprawach rodzinnych, trenerka, coach. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi dorosłymi, min. pracowała w KOPD, a także jako biegły sądowy w sprawach rodzinnych i nieletnich. Obecnie jako główny specjalista pedagog w Zespole do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Szkolenie realizowane jest przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w ramach projektu „Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców”.
Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Przeczytaj także

Facebook
Twitter
LinkedIn