Alimenty

Rata kredytu hipotecznego a alimenty

Rata kredytu hipotecznego a alimenty

Mieszkanie jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, zapewnia bowiem poczucie bezpieczeństwa i determinuje warunki życia. Dla wielu rodziców zapewnienie tej potrzeby wiąże się z koniecznością spłaty kredytu związanego z zakupem mieszkania, w którym mieszka z dzieckiem.

Dowiedz się więcej
Alimenty u notariusza

Alimenty u notariusza

Umowa o alimenty może zostać zawarta zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Trzeba jednak wiedzieć, że umowa ustna owszem, będzie wiążąca – ale trudna do wyegzekwowania.

Dowiedz się więcej
Niealimentacja czyli uchylanie się od alimentów

Niealimentacja, czyli uchylanie się od alimentów

Niealimentacja to inaczej mówiąc uchylanie się od alimentów przez osobę, która do ich płacenia została zobowiązana poprzez orzeczenie sądowe, ugodę zawartą przed sądem lub przed innym organem albo też inną umowę (np. ojciec wobec dziecka lub matka wobec dziecka).

Dowiedz się więcej