Ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem

Decyzja o rozstaniu i wyprowadzce wiąże się z wieloma pytaniami. Jak teraz będzie wyglądał mój kontakt z dzieckiem? Kiedy mogę je widywać? Czy drugi rodzic może zabierać dziecko kiedy chce?

Poruszane tematy

Dotyczy ZAGADNIEŃ

Autor

Wioleta Pietrzyk

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka
Ustalenie Kontaktów Rodzica Z Dzieckiem

Decyzja o rozstaniu i wyprowadzce wiąże się z wieloma pytaniami. Jak teraz będzie wyglądał mój kontakt z dzieckiem? Kiedy będę mógł je widywać? Czy drugi rodzic będzie mógł zabierać dziecko kiedy chce? Aby unikać nieporozumień, a także biorąc pod uwagę, że dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje kontaktu z obojgiem rodziców, a także poczucia stabilizacji, kwestią niezwykle ważną jest ustalenie, kto i kiedy będzie sprawował opiekę nad dzieckiem.

Jak ustalić kontakty z dzieckiem?

W pierwszej kolejności powinniście spróbować wspólnie uzgodnić, kiedy który z rodziców będzie sprawował opiekę nad dzieckiem. Warto, aby ustalenia te obejmowały wymienione poniżej kwestie, co da zarówno wam, jak i dziecku jasny schemat funkcjonowania:

  1. konkretny dzień i zakres czasowy – np. każdy wtorek od godz. 16.00 do godziny 19.00
  2. miejsce odbywania kontaktów – czy kontakty będą odbywać się w miejscu zamieszkania dziecka czy też poza nim?
  3. obecność innych osób – np. czy kontakty będą miały miejsce bez obecności matki/ojca dziecka bądź w obecności kuratora sądowego?
  4. sposób odbioru i odprowadzenia dziecka do miejsca zamieszkania – np. każdorazowo rodzic będzie odbierał dziecko z jego miejsca zamieszkania i po odbyciu kontaktu odprowadzał dziecko do jego miejsca zamieszkania
  5. uregulowanie kontaktów w wakacje, ferie, dni świąteczne – warto pomyśleć o oddzielnych uregulowaniach na czas, gdy dziecko nie będzie miało obowiązku szkolnego. 

Ustalenia te możecie spisać w formie rodzicielskiego planu wychowawczego. Więcej na temat tego jak wygląda ten plan znajdziesz w artykule – Rodzicielski Plan Wychowawczy. 

Jeżeli Wasze zdania się różnią przemyślcie czy nie udać się na mediacje, gdzie uzyskacie fachową pomoc w dojściu do konsensusu.

Pamiętaj! Kontakty z dzieckiem to nie tylko osobiste spotkania. Mogą one przybrać też inną formę, np. rozmowy telefonicznej, kontaktu za pomocą komunikatorów internetowych. 

Jeżeli nie uda Wam się wypracować zgodnego stanowiska co do kontaktów z dzieckiem, rozstrzygać o nich będzie sąd. Powinieneś wówczas złożyć wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Ustalenie kontaktów z dzieckiem może być też elementem orzeczenia rozwodowego pomiędzy małżonkami.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem przez sąd – najważniejsze informacje

Gdzie złożyć wniosek? Do sądu rejonowego, w którego okręgu dziecko posiada miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu (za wyjątkiem spraw rozstrzyganych w toku postępowania rozwodowego). 

Jaka jest opłata? 100 zł 

Co powinien zawierać wniosek? 

  • oznaczenie sądu, do którego jest kierowany
  • oznaczenie uczestników (rodziców i dziecka), ich miejsca zamieszkania, nr PESEL
  • określenie, w jaki sposób miałyby się odbywać spotkania z dzieckiem – gdzie, w jakich terminach i godzinach
  • wskazanie dowodów na poparcie swoich twierdzeń – dowodem może być np. plan zajęć dziecka, aby wykazać, że dziecko nie może odbywać kontaktów z rodzicem w danych godzinach ze względu na obowiązki szkolne bądź dowód z zeznań świadka, przy czym trzeba określić na jakie fakty świadek ma zeznawać, np. na wykazanie faktu, że rodzic wielokrotnie samodzielnie opiekował się dzieckiem (powołując dowód z zeznań świadka należy wskazać jego imię, nazwisko i adres do doręczeń).

Do wniosku musisz dołączyć: akt urodzenia dziecka, który potwierdza istnienie między wami więzów rodzinnych. Pismo składamy w dwóch egzemplarzach wraz ze wszystkimi załącznikami, aby sąd mógł wysłać odpis wniosku drugiemu rodzicowi. 

Wniosek musisz uzasadnić – Co powinno zawierać uzasadnienie wniosku? 

Uzasadnienie jest istotnym elementem wniosku. Musisz przedstawić sądowi swoją  sytuację – określić z którym z rodziców dziecko obecnie przebywa, jak dotychczas wyglądał kontakt dziecka z rodzicem, jaka wieź łączy dziecko z rodzicami, na ile dziecko jest samodzielne, a także uargumentować swoje racje – wyjaśnić, dlaczego kontakty rodzica z dzieckiem mają odbywać się właśnie w taki sposób, przykładowo:

– wskazujesz wtorek jako dzień kontaktów, ponieważ dziecko nie ma w tym dniu zajęć dodatkowych; 

– wskazujesz codzienny półgodzinny kontakt telefoniczny w określonych godzinach, ponieważ między miejsce zamieszkania dziecka a rodzica dzieli odległość 300 km i kontakt bezpośredni nie jest możliwy zbyt często; 

– wskazujesz, że kontakt musi odbywać się w miejscu zamieszkania dziecka, ponieważ dziecko jest małe; 

Pamiętaj, że druga strona może przedstawić własne propozycje co do terminów i warunków spotkań. Sąd będzie rozstrzygał sprawę biorąc pod uwagę dobro dziecka. Czasami, aby ustalić co jest w interesie dziecka sądy dopuszczają dowód z opinii biegłych specjalistów (Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów).

Ważne! Od wniesienia wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem do wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia może minąć wiele miesięcy. Aby  podczas trwania sprawy sądowej kontakty odbywały się należy złożyć wniosek o zabezpieczenie. Więcej o tym, jak to zrobić znajdziesz w artykule: Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Wioleta Pietrzyk

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka

Zdjęcie autorstwa Tatiana Syrikova z Pexels

Przeczytaj także

Facebook
Twitter
LinkedIn