Grupa psychoedukacyjno-wsparciowa – po co i dla kogo?

Rozwód czy rozstanie jest kryzysowym momentem w życiu. W procesie przechodzenia przez rozstanie, można skorzystać z udziału w grupie psychoedukacyjno-wsparciowej dla rodziców w konflikcie okołorozwodowym.

Poruszane tematy

Dotyczy ZAGADNIEŃ

Autor

Karolina Budzik

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Grupa psychoedukacyjno-wsparciowa - po co i dla kogo

Rozwód czy rozstanie jest kryzysowym momentem w życiu i osoby, które znajdą się w takiej sytuacji, zazwyczaj potrzebują wsparcia dla siebie. W procesie przechodzenia przez rozstanie mama albo tata, może skorzystać z udziału w grupie psychoedukacyjno-wsparciowej dla rodziców w konflikcie okołorozwodowym.

Jak wygląda grupa? 

Grupa ma charakter grupy zamkniętej, co oznacza, że w trakcie trwania spotkań grupy do grupy nie dołączają nowe osoby. Grupa ma również formułę koedukacyjną, więc w grupie są kobiety i mężczyźni. Dzięki mieszanej formule grupy, w grupie są reprezentowane obie perspektywy – kobieca i męska oraz matczyna i ojcowska. Zobaczenie perspektywy drugiego rodzica, pomaga często zyskać dystans do sytuacji i inaczej rozumieć mechanizmy konfliktu, które są między rozstającymi się stronami.

Spotkania grupy trwają przez 3 miesiące (12 tygodni). Spotkanie/sesja grupy odbywa się raz w tygodniu, w stały dzień i o stałej godzinie. Każde spotkanie/sesja grupy trwa 2,5 godziny. Grupa liczy 12 osób, które wcześniej przeszły proces kwalifikacji do grupy poprzez odbycie indywidualnej konsultacji psychologicznej u jednej z osób prowadzących grupę, ponieważ grupę prowadzą 2 osoby, które stanowią dwuosobowy zespół trenerski prowadzących grupę.

Cel psychoedykacyjny grupy

Po co jest taka grupa i w jaki sposób udział w niej może pomóc rozwodzącemu się rodzicowi? Pierwszym ważnym celem tej grupy jest cel psychoedukacyjny, który jest realizowany w grupie w ten sposób, że osoby prowadzące grupę przedstawiają uczestnikom grupy tematy, dotyczące rozstania czy rozwodu. Tematy te stanowią w grupie podstawę do dyskusji, rozważań i zastanawiania się nad sobą w odniesieniu do osobistych sytuacji, które każdy z uczestniczących grupy przeżywa. Grupa jest prowadzona w postaci warsztatu psychologicznego, dlatego podczas omawiania tych tematów uczestnicy grupy wykonują konkretne ćwiczenia grupowe czy indywidualne, żeby w ten sposób nauczyć się różnych, nowych umiejętności psychologicznych, które mogą być im pomocne w przechodzeniu przez rozwód czy rozstanie. Formuła grupy ma charakter praktyczny dla uczestników oraz ma program zawierający tematy i ćwiczenia, dzięki którym w grupie zachodzi proces nauki poprzez doświadczenie. Każdy z uczestników w bezpiecznych warunkach grupy ma możliwości przećwiczenia nowych umiejętności psychologicznych, po to, żeby później spróbować przenieść je w życie codzienne i zastosować względem byłej partnerki czy byłego partnera albo wobec dziecka.

Z tych, dwóch wyżej wymienionych celów grupy wynika struktura spotkania/sesji grupy, gdzie każde spotkanie/sesja grupy (oprócz pierwszego) podzielone jest na dwie części – pierwszą psychoedukacyjną i drugą wsparciową.

Cel drugi – wsparcie

Drugim celem pracy psychologicznej w grupie jest wsparcie, którego mogą sobie dostarczać osoby uczestniczące w grupie poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami oraz mówienie o swoich przeżyciach związanych z przechodzeniem przez rozwód czy rozstanie. Wspólnota doświadczeń daje uczestnikom grupy wzajemnie zrozumienie. Natomiast, zrozumienie siebie i innych osób, które przechodzą przez proces rozstania, pomaga lepiej radzić sobie z tą sytuacją. Poza tym, bycie w grupie daje świadomość, że nie jest się jedynym człowiekiem na świecie, któremu przydarzyła się sytuacja rozstania czy rozwodu. Ponadto, uświadomienie sobie etapu rozstania, w którym znalazła się osoba, pozwala jej doświadczyć i zrozumieć wszystkie uczucia związane z końcem związku, takie jak: smutek, żal, złość, poczucie krzywdy, strach, poczucie winy, wstyd, bezradność itp. Oprócz tego, zrozumienie przeżywanych przez siebie uczuć daje możliwość lepszego radzenia sobie z nimi i wyrażania ich. Siłę grupy stanowi poczucie wspólnego losu przeżywane przez uczestniczki i uczestników grupy, a motywacją grupy jest wspólne szukanie sposobów rozwiązywania trudności oraz wzajemne towarzyszenie sobie w ich przechodzeniu.

Psychodrama

Podczas pracy psychologicznej w grupie jest wykorzystywana również metoda psychodramy. Narzędzie psychologicznej pracy nad sobą, którym jest psychodrama, daje możliwość odegrania w grupie trudnych czy problemowych sytuacji, które wydarzyły się w życiu, po to, aby przeżyć uczucia z nimi związane oraz zrozumieć te sytuacje. Ten sposób pracy grupowej daje także możliwość usłyszenia informacji zwrotnych od uczestniczek i uczestników grupy, którzy uczestniczą w odgrywaniu sytuacji.

Jak wziąć udział?

Jeżeli jakaś osoba jest zainteresowana uczestnictwem w grupie psychoedukacyjno-wsparciowej dla rodziców w konflikcie okołorozwodowym, to pierwszym jej krokiem do tego, jest zgłoszenie się na indywidualną konsultację psychologiczną kwalifikującą do udziału w grupie. Ktoś, kto chce przystąpić do grupy, najpierw umawia się na termin indywidualnej konsultacji kwalifikacyjnej, która przeprowadzana jest przez osobę prowadzącą grupę. Taka konsultacja służy rozpoznaniu sytuacji i zdecydowaniu, czy udział w grupie jest odpowiednią formą pracy psychologicznej nad sobą dla osoby zgłaszającej się do grupy. Ważne jest, żeby formy pomocy psychologicznej były niejako „szyte na miarę” i dostosowane do potrzeb oraz możliwości danej osoby.

Zdjęcie autorstwa Priscilla Du Preez z serwisu Unsplash

Przeczytaj także

Facebook
Twitter
LinkedIn