Rodzicielski plan wychowawczy okiem mediatora

Rodzicielski plan wychowawczy jest porozumieniem rozstających się rodziców, zawartym w formie pisemnej, obejmującym ustalenia dotyczące wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej, sprawowania pieczy oraz kontaktów.

Poruszane tematy

Dotyczy ZAGADNIEŃ

Autor

Zespół KOPD

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Rodzicielski Plan Wychowawczy Okiem Mediatora

Rodzice kwestii kontaktów z dzieckiem nie muszą regulować tylko na drodze postępowania sądowego. Formą dobrowolnego ustalenia kontaktów jest Rodzicielski Plan Wychowawczy.

Wprowadzone w połowie 2015 roku przepisy dają sądowi możliwość pozostawienia władzy rodzicielskiej dla obojga rodziców niezależnie od przedstawienia przez nich Planu Wychowawczego. Wcześniej brak Planu powodował automatyczne ograniczenie władzy przynajmniej jednemu z rodziców.

Rodzicielski plan wychowawczy jest porozumieniem rozstających się rodziców, zawartym w formie pisemnej, obejmującym ustalenia dotyczące wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej, sprawowania pieczy oraz kontaktów. Plan wychowawczy ułatwia rodzicom i dzieciom wspólne przebrnięcie przez najtrudniejszy okres dla każdego członka rozpadającej się rodziny. Rozstający się rodzice mogą porozumienie zawrzeć sami, bądź skorzystać z pomocy mediatora, co zalecane jest szczególnie wtedy, gdy emocje związane z rozstaniem są silne lub gdy para doświadczyła wielu niepowodzeń w dotychczasowych rozmowach toczonych między sobą.

Korzyści wynikające z zawarcia porozumienia:

  • Rodzice są decyzyjni we własnych sprawach, co wzmacnia ich poczucie sprawczości, sprawiedliwości i zachowanie niezbędnej kontroli nad zmieniającą się sytuacją.
  • Wypracowane rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci i rodziców, uwzględniają specyfikę ich trybu życia, nauki, pracy i przyjęte w domu zwyczaje oraz wyznawane wartości.
  • Praca nad odpowiednimi uzgodnieniami jest okazją do wnikliwszego zapoznania się z potrzebami dzieci i konsultowania z nimi rozważanych propozycji. Przyczynia się to do zmniejszenia lęku odczuwanego przez dziecko, daje poczucie bezpieczeństwa i poprawia relacje między dzieckiem a rodzicami.
  • Rodzice mają możliwość zawarcia szczegółowych uzgodnień dotyczących opieki nad dziećmi, które nie są objęte orzeczeniem sądu.
  • Rodzice mają szansę ustalenia stopniowego powiększania zakresu opieki nad dzieckiem, co ma znaczenie w przypadku bardzo małych dzieci lub ograniczeniach wcześniejszej relacji dziecka z jednym z rodziców.
  • Udana praca nad Planem poprawia relacje między rodzicami i zmniejsza poczucie wrogości między nimi. Zwiększa się szansa na życzliwą współpracę rodziców w przyszłości.
  • Plan wychowawczy zawarty przed mediatorem w przypadku zatwierdzenia go przez sąd ma moc orzeczenia sądowego.
  • Porozumienia cechuje większa skuteczność i trwałość samodzielnie wypracowanych rozwiązań.

Nawet w pozornie spokojnie przebiegających rozstaniach warto zatroszczyć się o stworzenie planu opiekuńczego między rodzicami, jak również poinformowanie dziecka o zaistniałej sytuacji i przyjętych rozwiązaniach. Bagatelizowanie ustaleń związanych ze sposobem sprawowania opieki nad dziećmi w zmienionych okolicznościach może powodować w przyszłości konflikty, które nie tylko eskalują negatywne emocje byłych partnerów, ale i niepotrzebnie zaangażują dziecko w spór między rodzicami zaburzając jego zaufanie i zakłócając poczucie bezpieczeństwa.

Zdjęcie autorstwa Kelly Sikkema z serwisu Unsplash

Przeczytaj także

Wspólność ustawowa

Wspólność ustawowa

Większość małżeństw w Polsce związana jest wspólnością ustawową. W założeniu jest to najkorzystniejszy ustrój majątkowy, dlatego też jest preferowany przez polskie prawo

Dowiedz się więcej
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn