Agata Jarzyna

Agata Jarzyna

Mediatorka, wiceprzewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka
Dowiedz się więcej

Magister psychologii klinicznej Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Mediatorka, prezeska i członkini zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych w latach 2008-2012. Obecnie rekomendowana trenerka i członkini tego Stowarzyszenia oraz superwizorka mediacji. Jest trenerką umiejętności społecznych. Ukończyła Szkołę Trenerów Mediacji Rodzinnej, prowadzoną przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, a także Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Mabor, rekomendowaną przez Sekcję Naukowej Psychoterapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji w sprawach rodzinnych. Obecnie pracuje na stanowisku psychologa-terapeuty i mediatora rodzinnego w ośrodku interwencyjno-mediacyjnym w Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Warszawie.

Katarzyna Kledzik-Balicka

Radczyni prawna przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
Dowiedz się więcej

Radczyni prawna i założycielka kancelarii specjalizującej się w prawie rodzinnym, spadkowym i rzeczowym. Poznanianka z urodzenia, wykształcona na Wydziale Prawa UAM. Specjalizuje się w prawach dziecka oraz międzynarodowych postępowaniach rodzinnych.
Jest wieloletnią członkinią Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu oraz założycielką International Social Service in Poland, organizacji wspierającej osoby zaangażowane w międzynarodowe konflikty rodzinne. Stale podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w międzynarodowych konferencjach i seminariach. Sama również szkoli mediatorów, prawników oraz inne osoby zaangażowane w sprawy rodzinne. Pracuje także na rzecz instytucji powołanych do organizowania pieczy zastępczej dla dzieci w Polsce.

Beata Książczyk

Działaczka społeczna
Dowiedz się więcej

Działaczka społeczna zaangażowana w tematykę prorodzinną. Od 6 lat reprezentuje rodziców zmagających się z konfliktami okołorozwodowymi i rodziny patchworkowe. Uczestniczyła w budowaniu i prowadzeniu Fundacji Heli – wspierającej dzieci dotknięte rozpadami rodzin. Z ramienia tej organizacji złożyła autorskie propozycje poprawek do ustawy Kodeks Rodzinny i opiekuńczy.
Zawodowo związana z sektorem organizacji pozarządowych o tematyce rodzinnej. Na co dzień zaangażowana w inicjatywy wspierające rodziców, którzy mają ograniczane i uniemożliwiane kontakty z dziećmi po rozstaniu z partnerem.

Mirosława Kątna

Psycholożka, terapeutka, mediatorka, przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka
Dowiedz się więcej

Psycholożka, terapeutka, mediatorka, działaczka społeczna konsekwentnie walcząca o prawa dzieci, ich podmiotowe traktowanie, szacunek, godność i mądrość w procesie wychowania. Głośno i odważnie zabiega o przeciwdziałanie przemocy i reagowanie w przypadku krzywdzenia dzieci. Jest autorką wielu publikacji, poradników, projektów oraz materiałów szkoleniowych upowszechniających prawa dziecka i ujawniających ich naruszenia w życiu rodzinnym i społecznym. Pełni rolę konsultantki i ekspertki w projektach i akcjach edukacyjnych dotyczących dzieci, młodzieży i rodzin. Ma szerokie doświadczenia w walce o prawa dzieci w perspektywie samorządowej i rządowej, będąc m.in. pierwszym i jedynym „ministrem od dzieci” (Pełnomocniczka Rządu ds. Dzieci). Swoją aktywność koncentruje na działalności w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, który współtworzyła 40 lat temu i kieruje nim do dzisiaj). Pracuje z młodzieżą z poważnymi problemami życiowymi, tworzy i prowadzi autorskie programy szkoleniowe dla rodziców, opiekunów, a także profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów. Wspiera swoim doświadczeniem, komentuje i trafnie recenzuje w mediach życie społeczne. Wśród wielu dowodów uznania, które otrzymała, za najważniejsze uznaje Order Uśmiechu – jedyne odznaczenie przyznawane dorosłym przez dzieci. Zawsze powtarza, że nie ma trudnych dzieci, są trudni dorośli.

Marcin Masiulanis

Socjolog, kurator rodzinny w Sądzie Rejonowym w Warszawie
Dowiedz się więcej

Socjolog, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w polskich przedstawicielstwach w Słowenii i Jordanii. Obecnie jest sądowym kuratorem rodzinnym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. Ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu mediacji rodzinnej. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Karolina Oponowicz

Dziennikarka, redaktorka i autorka książek
Dowiedz się więcej

Z wykształcenia socjolożka, z zawodu dziennikarka, redaktorka i autorka książek, napisała m.in. „Bozie, czyli jak wygląda bóg”. Można ją usłyszeć w podcaście "Co z ciebie wyrośnie", w którym rozmawia ze swoimi gośćmi o wyzwaniach wychowawczych, a także w Poczytawszy, podcaście o literaturze. Ma dwie nastoletnie córki.

Tamara Pocent

Pedagog, główny specjalista w Zespole do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Warszawie
Dowiedz się więcej

Pedagog, główny specjalista w Zespole do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Warszawie. Mediator, trener i superwizorka mediacji, coach ICC. Członek założyciel Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Współpracuje z Gabinetem Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, Ośrodkiem Psychoterapii In Relatio Przestrzeń Rodziny, Ośrodkiem Psychoterapii „Droga” i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Przez kilka lat pracowała jako pedagog i mediator w Komitecie Ochrony Praw Dziecka oraz biegły sądowy w sprawach rodzinnych i rozwodowych. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu mediacji, głównie rodzinnych oraz oświatowych. Prowadzi zajęcia warsztatowe na Uniwersytecie SWPS a także wykłady, szkolenia i warsztaty dla rodziców w sytuacjach okołorozwodowych, pedagogów i psychologów z placówek oświatowych i innych specjalistów, pracujących w obszarze pomocy dziecku i jego rodzinie w trudnych sytuacjach kryzysowych. W pracy dużą wagę przykłada do uświadamiania odpowiedzialności i możliwości dorosłych ze środowisk dziecka w jego ochronie przed skutkami konfliktu między rodzicami.

Magdalena Stachowiak-Alexandrowicz

Pedagog resocjalizcyjny
Dowiedz się więcej

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej), specjalistka ds. PR oraz specjalistka CSR (podyplomowe studia na Akademii Leona Koźmińskiego).
W Komitecie Ochrony Praw Dziecka pracuje od 2002 roku, jest Managerem ds. PR i promocji, a także Członkiem Zarządu organizacji. Ma ponaddwudziestoletnie doświadczenie w dziedzinie współpracy z biznesem, mediami, instytucjami. Tworzy akcje społeczne, kampanie, organizuje eventy (koncerty, gale, konferencje) i prowadzi strategiczne projekty. Jest współtwórczynią edukacyjnego projektu KOPD - Konkursu Świat Przyjazny Dziecku, organizowanego od 2002 roku.
Współpracuje z innymi organizacjami w zakresie tworzenia kampanii społecznych i fundraisingu. Prywatnie kocha dobre książki, muzykę, psy (szczególnie te duże, a zwłaszcza swoja Aryę), III sektor oraz przyjazne projekty i pracę z ludźmi.

Dr hab. Magdalena Szafranek

Socjolożka i prawniczka, Uniwersytet Warszawski
Dowiedz się więcej

Dr hab. socjologii, prawniczka, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej polityki rodzinnej oraz społeczeństwa obywatelskiego. Członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich.

Dominika Tomaszewska

Adwokat, przewodnicząca Sekcji Prawa Rodzinnego ORA w Warszawie
Dowiedz się więcej

Przewodnicząca sekcji prawa rodzinnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyła z wyróżnieniem. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Współpracowała z Fundacją Dzieci Niczyje, Fundacją Academia Iuris oraz Fundacją Inicjatyw Oświatowych. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych i karnych.

Małgorzata Turczyk

Dr Małgorzata Turczyk

Doktor nauk społecznych, pedagog, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dowiedz się więcej

Doktor nauk społecznych, pedagog, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki praw dziecka, ich ochrony i realizacji w rzeczywistości edukacyjnej oraz metodyki nauczania o prawach człowieka. Współpracuje z Komitetem Ochrony Praw Dziecka, jest konsultantem Poradnictwa Pedagogicznego PROFICIO działającego przy Instytucie Pedagogiki UJ. Autorka wielu prac poświęconych problematyce normatywnego kontekstu rzeczywistości szkolnej oraz procesowi przygotowania nauczycieli i pedagogów do podejmowania edukacji na rzecz praw dziecka i praw człowieka oraz wspierania rozwoju kompetencji prawno-normatywnych.

Konrad Walc

Prawnik Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Warszawie
Dowiedz się więcej

Prawnik Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Przez 7 lat zajmował stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Wołominie, głównie w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Od 2014 roku pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a od 2018 roku w Komitecie Ochrony Praw Dziecka. Do jego zadań należy poradnictwo prawne w sprawach rodzinnych oraz udzielanie pomocy w przygotowywaniu pism procesowych.

Dr Daniela Wybrańczyk

Radca prawny, mediator, specjalista ds. legislacji
Dowiedz się więcej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie (prawo, 2009-2014) oraz Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach (studia doktorskie, 2017-2020). W 2018 r. ukończyła studia podyplomowe z prawa gospodarczego i handlowego, w tym samym roku została wpisana na listę mediatorów sądowych. W latach 2016-2021 pracowała na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Katowicach (Wydział Cywilny-Rodzinny, Wydział Wizytacyjny), a następnie w kancelarii prawnej Baker McKenzie jako Associate. Od 2022 r. zatrudniona w Biurze Analiz Sejmowych na stanowisku eksperta ds. legislacji. W 2021 r. zdała egzamin adwokacki, a od 2022 r. jest wpisana na listę radców prawnych. Od 2021 r. współpracuje z Wydawnictwem C.H. Beck jako redaktor merytoryczny bazy orzecznictwa. W latach 2021-2022 była członkiem interdyscyplinarnego zespołu ds. ochrony praw dziecka, współpracuje z Komitetem Ochrony Praw Dziecka. Jest autorką monografii pt. „Sytuacja prawna małoletniego dziecka rozwodzących się rodziców” i artykułów z zakresu prawa rodzinnego.

Agnieszka Dąbrowska

Lekarz psychiatra, specjalistka w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz dorosłych, współzałożycielka OŚRODKA RELACJE. Jest certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.  Doświadczenie zawodowe zdobywała w II Klinice Psychiatrycznej WUM, w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży i w Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży w Józefowie. Współpracuje z Fundacją „Dajemy Dzieciom Siłę”, Od wielu lat prowadzi szkolenia dla profesjonalistów z zakresu zdrowia psychicznego oraz zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego. Od lat prowadzi praktykę prywatną, diagnozując i lecząc dzieci, młodzież i dorosłych.

Agnieszka Dąbrowska

Lekarz psychiatra, specjalistka w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz dorosłych, współzałożycielka OŚRODKA RELACJE. Jest certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.  Doświadczenie zawodowe zdobywała w II Klinice Psychiatrycznej WUM, w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży i w Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży w Józefowie. Współpracuje z Fundacją „Dajemy Dzieciom Siłę”, Od wielu lat prowadzi szkolenia dla profesjonalistów z zakresu zdrowia psychicznego oraz zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego. Od lat prowadzi praktykę prywatną, diagnozując i lecząc dzieci, młodzież i dorosłych.